Historia literatury jidysz - strona 23

Pedro Calderon de la Barca - Życie snem - Comedia nueva

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1414

PEDRO CALDERON DE LA BARCA „ŻYCIE SNEM” Dramat hiszpański XVII wieku: „Comedia nueva” - geneza i charakterystyka wpływ włoskiej komedii dell'arte Walencja, Lope de Vega comedia = utwór dramatyczny pisany wielorozmiarowym wierszem, składający się z trzech aktorów zwanych jornadas przekraczanie z...

Platon - Uczta - opracowanie - Sokrates

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 2352

Forma dialogu: Uczta jako apoteoza Sokratesa. Sokrates, nie mógł więc spełnić roli opowiadacza. Cały dialog opowiada Apollodoros. Zapalony, dogmatyczny, prostoduszny, wielbiciel Sokratesa. Relacjonuje wszystko kilku inteligentnym Ateńczykom. Apollodoros niedawno opowiadał niedawno wszystko Glaukon...

Platon - Uczta Pltaona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2177

UCZTA PLATONA Osoby Dialogu   W Scenie Relacji Apollodoros Przyjaciel   W Scenie Relacji Wcześniejszej: Glaukon Apollodoros   W Scenie Uczty: Arystodemos Sokrates Agaton Pauzaniasz Arystofanes Eryksimachos Fajdros Alkibiades   W Scenie Opowie...

Poezja Jana Kasprowicza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Jan Kasprowicz - Wybór poezji Wstęp (oprac. Jan Józef Lipski) Najwcześniejsze utwory (z lat gimnazjalnych) - juwenalia nie mają większego znaczenia, a publikowali je badacze, jako przyczynki historycznoliterackie- naśladuje w nich poetów romantycznych: Mickiewicza, Ujejskiego czy Lenartowicza. Ju...

Poezja Młodej Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

9. Poezja Młodej Polski, oprac. M. Jastruń, Wstęp Poprzednicy Wielu z poetów których zaliczamy dzisiaj do najwybitniejszych twórców swojej epoki, tylko w części mogą być uznawani za przedstawicieli danego nurtu. Bowiem prawda jest taka, iż chociaż Asnyka i Konopnicką uważamy za pozytywistów, t...

Poezja Micińskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

POEZJA MICIŃSKIEGO - treść Z tomu: W MROKU GWIAZD Wodne lilie Liryka bezpośrednia. Podmiot mówi o tym, że w życiu zna wszystko, co warto poznać: zarówno puszcze jak i stepy, wulkany i morza, proste drogi i kręte bezdroża. Wspomina także o tym, że...

Przybyszewski Stanisław - Złote runo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2051

10. Przybyszewski Stanisław, Złote runo , Wybór pism, oprac. R Taborski Wstęp „Taniec miłości i śmierci”. Dramaty Dla szczęścia (napisany po niemiecku), wraz z dwoma innymi dramatami, napisanymi już od razu po polsku, Złotym runem i jednoaktowym „epilogiem dramatycznym” Goście , utworzyło cykl ...

Sęp-Szarzyński Rytmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1085

Mikołaj Sę p Szarzyń ski, Poezje , oprac. Janusz S. Gruchała, Kraków 1997. WSTĘP Młodzieniec uczony z Rusi. ur. w 1550 lub 1551 r., pochodził ze Lwowa. nauka we Lwowie, później na uniwersytecie w Wittenberdze i Lipsku; prawdopodobnie był w Padwie, odwiedził też Rzym. silna więź ze Stanisławem...

Samuel Twardowski - Nadobna Paskwalina

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1491

Samuel Twardowski „Nadobna Paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór ” Utwór dedykowany „Jaśnie Wielmożnemu Jego Mości Panu P. Krzysztofowi ze Zbina Opalińskiemu, Wojewodzie Poznańskiemu, Śremskiemu, Kowalskiemu etc. Staroście”. Nadobnej Paskwaliny punkt I Akcja odgrywa się ...

Samuel Twardowski - Nadobna Paskwalina - Bohaterowie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1624

Nadobna Paskwalina Samuel Twardowski Nadobna Paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski ubiór przerobiona. Fabuła niemal banalna opowiada historię dziewczyny, której los został już przesądzony tuż przed jej narodzinami. Matka jej, Andronija, podczas lektury o sądzie Parysa poddaje krytyce wybór mło...