Historia literatury jidysz - strona 22

Kazimierz Tetmajer - Poezje wybrane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

Kazimierz Tetmajer Poezje wybrane Oprac. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. UWAGA! Ze wstępu wybrała to, co wydawało mi się najistotniejsze. Nie przepisywałam z niego tego, co dotyczy omawianych przeze mnie utworów, ale wplotłam to przy opisywaniu konkretnych wierszy. WSTĘP I CZŁOWIEK I P...

Księga Hioba - wstęp

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Księga Hioba Część wstępna - Cierpienia bogobojnego Hioba W ziemi Us żył człowieka sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła - Hiob. Miał 7 synów i 3 córki, był bogaty. Synowie po kolei w oznaczonych dniach urządzali w swoim domu uczty, zapraszali siostry. Po każdej uczcie rano Hiob składał ...

Leopold Staff - całość

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

Leopold Staff - Wstęp Sny o potędze należą do poezji typu „poznawczego”, próbują określić stanowisko człowieka w świecie i wszechświecie i pod tym względem nie ustępują Hymnom Kasprowicza. Ale zarówno u Staffa, jak i u jego współczesnych następuje w stopniu silniejszym, niż to było u romantyków,...

Morsztyn - Światowa Rozkosz

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

Hieronim Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim i ze dwu nastą swych służebnych panien , wyd. Adam Karpiński, Warszawa 1995. WPROWADZENIE DO LEKTURY Hieronim z Raciborska Morsztyn, fragmentaryczna biografia i twórczość, współcześni wyp...

Na wspak - streszczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 1848

JORIS - KARL HUYSMANS „NA WSPAK” STRESZCZENIE WPROWADZENIE Z portretów zachowanych na zamku Lourps wynikało, że dawniej ród Floressas des Esseintes składał się z atletycznych żołdaków. N portretach tego rodu widniały postaci o trwożących szklistych oczach, długich wąsach i wypiętych piersiach. By...

Opracowanie W roztokach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1155

Władysław Orkan „W roztokach” Wstęp: oprac. Stanisław Pigoń W powieści „W roztokach” wśród mroku fatalistycznie nawisłej zatraty ujawnia się promyk niespodzianie rozbłysłej nadziei. Zrodzi się pomysł zapobieżenia złu na drodze wielkiej...

W roztokach czesc II

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

VII Suhaj nie chodził po odpustach, ale pilnował swojej sprawy. Hankę wyprawiał serdecznie, choć o Rakoczym przy niej nie wspominał. Kiedy się dowiedział, że Rakoczy tam będzie zaczął czynić przygotowania na jutrzejsze święto. Każdemu wydał polecenia, a sam wziął się za barana, który miał motyli...

Pałuba. Sny Marii Dunin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1533

Irzykowski „Pałuba. Sny Marii Dunin” WSTĘP Okoliczności powstania książki. Ważniejsze reakcje krytyczne. W 1899 r. była gotowa I wersja powieść. Wg świadectwa przedstawionego przez autora w Szańcu „Pałuby” - została odczytana w gronie przyjaciół i pod ich wpływem modyfikowana. Ukazała się nakła...

Pedro Calderon de la Barca - Życie snem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 322
Wyświetleń: 973

Ż ycie snem Pedro Calderon de la Barca Akcja rozgrywa się na polskim dworze. Król Bazyli, ze względu na przepowiednię, uwięził w specjalnie zbudowanym więzieniu w dzikich ostępach swojego syna Zygmunta. Przepowiednia głosiła, że gdy zdobędzie on władzę, utopi królestwo w morzu krwi. Zygmunt trzym...

Pedro Calderon de la Barca - Życie snem - Dramat hiszpański

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1687

Ż ycie snem Pedro Calderon de la Barca Dramat hiszpański XVII wieku: - powstało w 1627/29 r., za pierwodruk uznaje się natomiast wydanie z Madrytu z 1636 r. - dramat głęboko osadzony w tradycji: wątki orientalne + dziedzictwo Grecji i Rzymu + barokowa wizja człowieka, dla którego życie jest tylko ...