Historia filozofii - strona 17

Sokrates - odkrycie istoty człowieka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4095

Zagadnienia, które notatka porusza to: kwestia sokratyczna i problem źródeł, etyka sokratejska, teologia sokratejska i jej znaczenie, dialektyka sokratejska, aporie i ograniczenia strukturalne sokratyzmu. Sokrates - odkrycie istoty człowieka Sokrates urodził się w Atenach około 470 roku przed Chry...

Sokratycy mniejsi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1638

Zagadnienia w niej poruszane to między innymi: krąg sokratyków i szkoły sokratyczne mniejsze, Antystenes i założenie szkoły cynickiej, Arystyp i szkoła cyrenaików, Euklides i szkoła megarejsk...

Stara szkoła stoicka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2072

Tematy poruszane w notatce to np.: trójpodział filozofii logos, logika starej szkoły stoickiej, fizyka starej szkoły stoickiej, etyka starej szkoły stoickiej Stara szkoła stoicka Zenon z Kition, założenie szkoły stoickiej i kolejne fazy rozwoju stoicyzmu Zenon urodził się w 333/332 roku przed nasz...

Zapowiedź problematyki kosmologicznej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej o takich tematach, jak: początek filozofii, okres filozofii starożytnej, czym jest filozofia. Zapowiedź problematyki kosmologicznej kosmologię filozoficzną poprzedziły teogonie i kosmologie mityczno - ...

Eklektyzm Akademii i Cyceron

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2709

Tematy w niej poruszane to: powody pojawienia się i cechy eklektyzmu, Filon z Laryssy i czwarta akademia, Antiochos z Asaklonu i piąta akademia, Cyceron i eklektyzm akademicki w Rzymie Eklektyzm Akademii i Cyceron Powody pojawienia się i cechy ...

Historia filozofii notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia filozofii
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1715

Dotyczą początkowego okresu w historii filozofii starożytnej. Filozofowie w niej opisani to m.in.: Tales z Miletu, Pitagoras, Sofiści, Sokrates, Platon i inni. I okres filozofii Starożytnej TALES Z MILETU Mówi się, że przepowiedział zaćmienie słońca. Zaliczany jest do filozofów szkoły jońskiej Tal...

Ksenofanes i eleaci

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2408

Omawia poglądy filozofów takich jak: Ksenofanes, Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Melissos z Samos Ksenofanes i eleaci Ksenofanes Żył w VI i V wieku p.n.e. (zmarł mając około stu lat)....

Milezyjczycy i Heraklit

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1869

4 strony notatek z przedmiotu historia filozofii. Notatki poruszają temat Milezyjczyków i Heraklita. Materiały obejmują charakterstykę filozofii Talesa z Miletu, Anaksymandra, Anaksymenesa, Heraklita z Efezu. Milezyjczycy i Heraklit Tales z Milet...

Historia filozofii - poglądy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia filozofii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3297

in. zagadnienia takie jak: filozofia, mędrcy z Miletu, atomizm Demokryta, nieklasyczne koncepcje prawdy, monadologia Leibniza, filozofia romantyczna, pozytywizm. ...