Filozofia - strona 80

Irracjonalizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

IRRACJONALIZM - w ontologii stanowisko głoszące, że byt (rzeczywistość) jest wewnętrznie sprzeczny (nieracjonalny) i nie daje się w ogóle poznać przez ludzkie władze poznawcze . Za twórcę irracjonalizmu uznaje się Św. Augustyna: Teoretycznie uczucie nie może brać udziału w procesie poznawczym (ep...

Miłość platoniczna.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

MIŁOŚC PLATONICZNA z imieniem Platona związne jest pojęcie tzw. miłosci platoniczne. Platon twierdził, że miłośc jest pożądanie piękna, a więc nigdy nie może znaleźc zaspokojenia w tym, co jest piękne a co dąży do samej idei piękna, które można ując tylko myślą. Dlatego miłośc platoniczna jest to ...

Politea - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Politea - Najdoskonalszy ustrój. Zachowana równowaga pomiędzy bogatymi a ludem. Dominuje klasa średnia - najważniejszy wpływ na rządy. Wybór większością głosów. Reprezentowana zasada umiarkowania, poszanowanie praw, gwarancja cnót obywatelskich, stabilizacja. Poczucie sprawiedliwości według Arystot...

Rodzaje więzi - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

RODZAJE WIĘZI: - pan - niewolnik, - mąż - żona, - ojciec - dzieci, - gospodarstwo rodzinne (stąd słowo ekonomia - zarządzanie w rodzinie). Mąż i ojciec jest głową rodziny, ale zobowiązany jest troszczyć się o dobro gospodarstwa - nam...

Sprawiedliwość - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

SPRAWIEDLIWOŚC -opiera się na cnotach kardynalnych(wartości) :mądrośc, męstwo, umiarkowanie, poczucie sprawiedliwosci. -gdy zachowuje się te cechy to człowiek rozwija się harmonijnie -degeneracja sprawiedliwości powoduje degenerację ustroju -pa...

Arystoteles - krótka ściąga.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

ARYSTOTELES -krytyka teorii Platona- pojęcie substancji -poznanie substancji jako zespolenie „materii” i „formy”(akt i potencja) -etyka: pojęcie eudajmonii i złotego środka -polityka: własnośc, rodzina i niewolnictwo jako zasadnicze elementy struktury społecznej ...

Tyrania w skrócie.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

TYRANIA - jest to końcowe stadium degeneracji ustrojowej i jeśli w innych formach pozostawały ślady jakiś cnót obywatelskich, to tutaj następuje ich całkowity zanik. Zasadą jest strach, podejrzliwość, egoizm panującego i obłuda. Jednostka rządzi i kieruje państwem, praktykuje rządzy autorytarne i d...

Historia filozofii - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Historia filozofii- dyscypliną badającą formy kształtowania się i rozwoju świadomości filozoficznej. Bada przemiany myśli filozofów, prawidłowości jej rozwoju, powstania i obumierania systemu kierunków filozoficznych, przyczyny społeczne i poznawcze tych przemian. ...

Sceptycyzm - definicja poglądu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Sceptycyzm , pogląd filozoficzny polegający na wstrzymaniu się od wydawania sądów o rzeczywistości. Powodem takiej postawy jest przekonanie, że nigdy nie można znaleźć ani ostatecznej racji dla danego sądu, ani niepodważalnego kryterium prawdy....