Filozofia - strona 79

Timokracja - krótka notka.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

TIMOKRACJA - jest postacią relatywnie najlepszą , wzorowaną na wczesnej Sparcie, gdzie przeważają raczej wojskowe rygory życia, skromność, powściągliwość oraz ciągłe dążenie do zdobycia zaszczytów, szczególnie na polu walki. Wadą tej formy jest...

Demokracja - rządy ludu.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

DEMOKRACJA - rządzą wszyscy i nikt, ludzie niekompetentni i przypadkowi. kolejna postać degeneracji ustroju państwowego, gdzie lud, opanowany „szałem wolności”, osiąga w niezbyt odległej perspektywie historycznej zanarchizowanie rządów całej polis. Prowadzi to od obniżenia dyscypliny społecznej, za...

Oligarchia w skrócie.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

OLIGARCHIA - powstała w rezultacie degeneracji timokracji  w ten sposób, iż przeważyła w postawie wojowników  pasja bogacenia się. Podstawowym celem stało się bogacenie się a nie jak dawniej zaszczyty w walce. Państwo oligarchiczne uległo niebe...

Filozofia społeczna-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497

Filozofia społeczna- koncentruje się na ogólnych zagadnieniach związanych z życiem społecznym człowieka. Do zagadnień tej dyscypliny jest problem dziejów ludzkich, ich kierunku, sensu oraz czynników określających przebieg wydarzeń historycznych. To w tej dyscyplinie opracowane są koncepcje historio...

Antropologia filozoficzna - filozofia czlowieka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Antropologia filozoficzna- filozofia człowieka. Jest to dyscyplina wprowadzająca ogólna, filozoficzna koncepcje człowieka. Traktuje o istocie i powołaniu człowieka, celach i wartościach życia ludzkiego. W niej powstają koncepcje ...

Monizm-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Monizm , w filozofii - pogląd, w myśl którego określony obiekt (świat, człowiek, rzeczywistość jako całość) ma naturę jednorodną, bez względu na stopień swojej złożoności. Specyficzną postać monizmu stanowi

Poznawcza funkcja filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Funkcja poznawcza/teoretyczna- reprezentanci każdej dyscypliny wiedzy posługujący się różnymi, właściwymi jej metodami poznawczymi, pracując w odpowiednio zorganizowanych zespołach naukowych zmierzają do wzbogacenia nowej wiedzy o poszczególnych fragmentach czy aspektach rzeczywistości i do wyrażan...

Cztery okresy filozofii europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

CZTERY OKRESY FILOZOFII EUROPEJSKIEJ: Filozofia starożytna od VI w. p.n.e. do 529 r. n.e. (cesarz Justynian każe zlikwidować Akademię Platońską, która istniała 900 lat)

Pytania filozoficzne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

David Hume 1.Epistemologia empirystyczna jako podstawa psychologii moralnej Opis natury ludzkiej (nominalizm); wstrzemięźliwść aksjologiczna Oddzielenie opisu i wartości Rola uczuć i rozumu w moralności Zmysl moralny (oddzwiek uczuciowy); apro...

Władza w filozofii Heideggera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Władza `się' w filozofii Heideggera Reguły określające poprawne formy zachowań i stylu życia, pożądanych wartości wywierają wpływ na jednostki, ograniczają je w dokonywanych wyborach. Sprawiają, że żyjemy nieautentyczni - niezgodni z własnymi pragnieniami.