Filozofia - strona 78

Filozofia Nowożytna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2681

W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: utopia, problem interpretacji renesansu, pelagianizm, predestynacja, myśl polityczna, Machiavelli, spór Erazma z Lutrem, hipoteza ekonomicznych skutków reformacji, Max Weber. Ponadto w...

Platon - Państwo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Filozofia
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 9261

Skrótowe omówienie "Państwa" Platona. Tezy Sokratesa nt. państwa - państwem powinni rządzić filozofowie, problematyka sprawowania władzy, sofiści, notatki z filozofii, historia myśli starożytnej, agathon, helios. Platon - „Państwo” (księgi: VI, VII) księga VI I, 484B-E - Sokrates: państw...

Elementy Filozofii

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2723

W niniejszym dokumencie można znaleźć informacje na temat filozofii, podziału filozofii nowożytnej, w tym: logika, semantyka, logika formalna, metodologia, epistemologia. Ponadto znajdziemy tu również odniesienia do twórczości największych filozofów. Swoje miejsce ma w dokumencie postać Platona...

Filozofowie

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2793

W dokumencie tym znajdziemy informacje na temat twórczości takich filozofów jak: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit, Parmenides z Elei, Demokryt i atomiści, Sokrates, Platon, ...

Marek Aureliusz - „Rozmyślania”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1309

Marek Aureliusz - „Rozmyślania” Cechy stoicyzmu Marka Aureliusza Marek Aureliusz był żarliwym admiratorem Epikteta, a jednocześnie ostatnią znaczącą postacią należącą do duchowego ruchu stoickiego . Także u niego widać tendencje eklektycz...

"Państwo"- Platon

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

„Państwo”-PLATON wszyscy ludzie jesteśmy podobni do więźniów przykutych kajdankami do ścian jaskini, więźniowie siedzą tyłem do wejścia przed ścianą. Widzą tylko ściany przed sobą, a za nimi z...

Analiza Platona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

ANALIZA PLATONA -Platon dokonał analizy historii- filozofii. Chciał dostrzec źródło, genezę tego destrukcyjnego procesu. Najważniejszym źródłem degeneracji ustroju sprawiedliwości społecznej jest nadmierne zróżnicowanie majątkowe. Demokracja zawsze wyzwala skrajnośc w korzystaniu z wolnosci( liber...

Arystoteles - krótka notka.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3346

ARYSTOTELES W etyce uważał, że celem dla człowieka jest eudajmonia (szczęście). Nie jest idealnie, ale jest realnie. Zebrał ogromny materiał badawczy, materiał z 158 polis greckich. Opierał się na faktach. Zbiór był obiektywny, bardzo dokładny...

Cel istnienia państwa.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

CEL PAŃSTWA: - zorganizowanie dobrego życia obywatelom, - gwarancja bezpieczeństwa, - dostatku materialnego, - warunki rozwoju duchowego. Dobrze zorganizowane państwo sprzyja pogłębieniu dostatku materialnego jak i gwarantuje rozwój kulturowy i m...

Polityka - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

POLITYKA -polityka- rozumiana w jedności z etyką- dla Platona idealnym ustrojem polit jest model idealnej POLIS o skrajnie racjonalnych rządach -podobnie jak dusza dąży do poznanie idei dobra tak państwo powinno dążyc do transcendentive rozumianego dobra -polityka zas to sztuka oparta na wiedzy ...