Filozofia - strona 77

Praca semestralna z filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1939

Arystoteles. Filozofia jako nauka o bycie. Tomasz z Akwinu. O wieczności świata. Immanuel Kant. Możliwość czystego przyrodoznawstwa. Praca semestralna z FilozofiiArystoteles Urodził się w 384r. w Stagirze na Półwyspie Trackim. Jego ojcie...

Jońska filozofia przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2100

Jońska filozofia przyrody: Jest próbą wytłumaczenia ogółu rzeczy- czyli całej rzeczywistości i każdego bytu. Jest oparta na rozumie (przed wszystkim na nim). Jest tworzona do celów czysto teoretycznych, a nie pragmatycznych, czyli dla bezinteresownego poznania prawdy. Filozofia grecka: zakłada ist...

Filozofia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2289

in. zagadnienia takie jak: trzy źródła filozofii, materializm, idealizm, empiryzm, racjonalizm, antropologia, realizm, teoria atomistyczna Demokryta, zasady życia szczęśliwego wg Epikura, idea Platona, tezy antropologii, podział wartości, hierarchia i system wartości, iluminizm,

Samobójstwo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

1. Wstęp. ?Nie chcę tak żyć? 2. Socjologiczne ujęcie problemu samobójstwa. 3. Filozofia, Starożytność, Samobójstwo. 4. Literatura piękna. 5. Fizjologia samobójstwa. 6. Transformacja. 7. Etyka chrześcijańska a samobójstwo. 8. Zakończenie ? statystyka. Samobójstwo PLAN PRACY: 1. Wstęp. „Nie ch...

Filozofia - pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3976

Pytania z filozofii - notatka bez odpowiedzi. Pytania w notatce są to zagadnienia z pierwszego semestru kursu podstawowego filozofii. Notatka zawiera takie pytania z filozofii jak m.in.: Lock a Platon ? źródła ludzkiego poznania, spór o przyczyny rozwoju świata, dlaczego aksjomaty muszą być niezależ...

Platon - Obrona Sokratesa - Prodikos z Keos

 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1484

PlatonOBRONA SOKRATESAJakieście wy, obywatele, odebrali wrażenie od moich oskarżycieli, tego nie wiem; bo i ja sam przy nich omalżem się nie zapomniał, tak przekonująco mówili. Chociaż znowu prawdziwego, powiem po prostu, nic nie powiedzieli. A najwięcej mnie u nich jedno zadziwiło z tych wielu kłam...

Platon - Obrona Sokratesa - Gorgiasz

 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1883

[ WWW.FILOZOF.PL – Platon: „ Obrona Sokratesa „ ] 1 Platon Platon OBRONA SOKRATESA Jakieście wy, obywatele, odebrali wrażenie od moich oskarżycieli, tego nie wiem; bo i ja sam przy nich omalżem się nie zapomniał, tak przekonująco mówil...

Filozofia Platona

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2842

W treści notatki można znaleźć informacje na temat logiki Platona i ogólnych założeń filozofii platońskiej. Ponadto przytoczono tu także parabolę platońskiej jaskini, a także założenia idealizmu obiektywnego. W tekście można się również spotkać z takimi zagadnieniami jak:

Filozofia - wybrane zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2107

Augustyn, Nietzsche, Arystyp, Antystenes, Epikur, Arystoteles, Szopenhauer. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: iluminacja, dowody na istnienie Boga, średniowieczny spór o uniwersalia, woluntaryzm, natura świ...

Filozofia starożytna i średniowieczna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2597

W dokumencie tym można znaleźć wyjaśnienia takich zagadnień jak: mythos, logos, arche, teodycea, nomos, physis, koncepcja arche, Anaksymander, dusza, Pitagoras, rzeczywistość, Heraklit....