Filozofia - strona 74

Przedstawiciele empiryzmu - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1232

Empiryści - F. Bacon Bacon rozwinął metodologię empiryzmu . Zamierzał stworzyć taką metodę, która pozwoli odkryć stałe właściwości rzeczy. Poświęcił temu   Novum Organum   ( 1620 ), mające w założeniu być tomem wielkiej pracy reformującej całokształt nauki   Instauratio Magna   (nie dokończonej)....

Oświecenie oraz sensualizm - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1974

4. OŚWIECENIE Voltaire Bóg i religia Dzieła Voltaire'a cechuje krytycyzm, odrzucenie autorytetów oraz tolerancja dla różnorodnych postaw,   racjonalizm , odrzucenie instytucji   Kościoła . W dogmatyzmie religijnym dostrzegł przyczyny nietolera...

Filon, Plotyn i Demokryt z Abdery - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

FILON CEL FILOZOFII: poznanie boga. DUALIZM: bog vs swiat, zlo vs dobro, duch vs materia. Ale celem jest monizm: odnalezienie jednosci tych przeciwienstw poprzez ustalenie porzadku, gradacji. SCHEMAT METAFIZYKI: Bog (gr. absolut + zyd. jedyny b...

Pozytywizm, egzystencjalizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

Pozytywizm August Comte Comte nakreślił podstawy filozofii   pozytywistycznej   (był twórcą pojęcia   pozytywizm ). Filozofia jego jest pozytywna gdyż: zajmuje się ona wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi - bada rzeczy dostępne umysłowi; rozważa tylko tematy pożyteczne - gdyż chce służyć polepsze...

Racjonalizm- Kartezjusz, Spinoza, Leibniz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1582

Racjonalizm- Kartezjusz, Spinoza, Leibniz KARTEZJUS Z Filozofia Kartezjusza jest przejściem od   scholastyki   do   oświecenia . Poglądy   Jako filozof Kartezjusz był skrajnym   racjonalistą . Niezaprzeczalny fakt istnienia myśli stał się wi...

William Ockham - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

W. OCKHAM VS SCHOLASTYCE: antysystematyzm: krytyka wiedzy zamiast tworzenia systemu, antydogmatyzm: wiekszosc wiedzy da sie podwarzyc, antyracjonalizm: intuicja nie rozum, antyrealizm: twory umyslu sa oderwane od rzeczywistosci. Indywidualizm: jednostkowosc kazdego bytu. Woluntaryzm: wszystko zal...

Idealizm niemiecki - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1617

XIX w. Idealizm niemiecki Idealizm niemiecki   -   filozofia   nowożytna [1]   rozwijająca się w XIX wieku w Niemczech, jej głównym twórcą i przedstawicielem był   Georg Wilhelm Friedrich Hegel , a również:   Johann Gottlieb Fichte   ...

Intuicjonizm oraz okazjonalizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

XX w. Bergson - intuicjonizm Bergson głosił, że główną rolę w procesie życiowym odgrywa nie rozum, ale irracjonalizm - pęd życiowy. Twórca kieruje się intuicją. Wg Bergsona świat podlega ciągłemu rozwojowi a życie człowieka jest strumienie...

Epikurejczycy - metafizyka - omówienie tematu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Metafizyka - atomizm Epikur zgadzał się z podstawowymi tezami Demokryta, że wszystko co istnieje, stworzone jest z niezniszczalnych atomów , których rozmaite konfiguracje i układy tworzą cały widzialny świat. Aby poznać ten świat trzeba więc pozn...

Podstawy filozofii-wykład

 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 791

Wykłady z Filozofii   1. Co to jest filozofia? Przyczyny ekonomiczne, społeczne i polityczne powstania filozofii w starożytnej Grecji.  a)    Filozofia (Filo- kochać, sofija- mqdrość)- miłość mądrości - pojęcie wprowadził Pitagoras dla zaznaczenia, że mądrość jest rzeczą boską, a jedynie umiłow...