Filozofia - strona 73

Wiedza - opracowanie wykładu

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Elementy metodologii nauk :nauka i cechy wiedzy naukowej, klasyfikacja nauk; ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe; język jako narzędzie opisu rzeczywistości i komunikowania się oraz nośniki informacji; definicje - struktura...

Wiedza - opracowanie wykładu 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Wiedza - forma poznania, całokształt informacji pozostających ze sobą w układzie będącym efektem poznania. Nauka 1. Sys należycie uzasadnionych twierdzeń i teorii zaw możliwie adekwatną wiedzę o zjaw i prawidł rzeczyw v aspektu rzeczyw- ( s. przedmiotu ). 2. Zorganizowany pr poznawczy, ogół czynn...

Rodzaje wiedzy, klasyfikacja nauk - wykłady

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Nauka i cechy wiedzy naukowej. Klasyfikacja nauk. Wiedza - wszelka forma poznania. Całokształt informacji pozostających ze sobą w określonym (luźnym lub systemowym) układzie będącym efektem poznania. Rodzaje wiedzy : 1. naukowa 2. potoczna 3. artystyczno-literacka 4. spekulatywna Nauka 1. syste...

Arystoteles - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Arystoteles Arystoteles   (384-322 p.n.e.), filozof grecki. Pochodził ze Stagiry Ok. 366-347 p.n.e. kształcił się w   Akademii Platońskiej .335 p.n.e. powrócił do Aten, gdzie założył szkołę filozoficzną:   Likejon .Początkowo zwolennik   Platona , wykształcił szybko zręby własnej doktryny. Przecz...

Ateizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Ateizm - to światopogląd ontologicznie przeciwny teizmowi , odrzucający wiarę w istnienie bogów. Do ateistów zalicza się zarówno ludzi odrzucających wiarę w bogów jak i zaprzeczających ich istnieniu. W starożytności

Deizm - charakterystyka zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

DEIZM Stanowisko światopoglądowe, wg którego Bóg - stworzywszy wszechświat lub (w poglądach bardziej radykalnych) obdarzywszy materię zdolnością do samodzielnego rozwoju wg. ustalonych przez siebie praw - nie ingeruje odtąd w losy świata , pozostawiając przyrodę jej własnemu biegowi. Deizm był ko...

Epikureizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

EPIKUREIZ M Epikureizm   - kierunek   filozoficzny   zapoczątkowany w starożytności przez   Epikura , w ok. 306r.p.n.e. kontynuowany także w czasach nowożytnych. Podobnie jak większość kierunków filozoficznych   hellenizmu dla epikurejczyków ...

Święty Augustyn - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

ś.Augustyn Augustynizm   to doktryna filozoficzno-religijna   Św. Augusta , a także wywodzące się z niej inne kierunki pochodne, takie jak: filozoficzne, materialne oraz kurozjonalne. Do XVI wieku była oficjalną filozofią   Kościoła katolickiego . System ten zakłada istnienie dramatycznego rozdar...

Świety Tomasz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

św. Tomasz - tomizm Głównym pojęciami są : istnienie, punkt, zamożność, kondycja, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna, substancja, przypadłości, istota. Cechy charakterystyczne tomizmu to: prawda ,   piękno   i   dobro   to powszechne atr...

Anzelm z Canterbury - mistyka średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Anzelm z Canterbury - mistyka średniowiecza Prymat rozumu nad wiarą Najważniejsze tezy św. Anzelma dotyczą problemu relacji rozumu do wiary , jednej z najbardziej istotnych kontrowersji średniowiecza. Anzelm twierdzi, że rozum jest n...