Filozofia - strona 68

I sem Postawa apollińska i dionizyjska w filozofii Nietzschego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1183

. Postawa apollińska i dionizyjska w filozofii Nietzschego. W okresie tym (tj. wokresie pisania "Narodzin tragedii") Nietzsche stworzył koncepcje przeciwstawnych sił, konstytuujących wszelką twórczość artystyczną. W pierwszych swych pracach Nietzsche przeciwstawił sobie dwie postawy czło...

I sem Poszukiwanie podstaw humanistyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Dilthey: Wystąpił z dwiema tezami : 1. nauki humanistyczne są prawdziwymi naukami; ale 2. są od przyrodniczych odmienne. Przeprowadził dokładna analizę nauk humanistycznych. Według niego odrębność nauk humanistycznych od [przyrodnicz...

I sem Psychoanaliza i znaczenie dla kultury i filozofii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

- Psychoanaliza - metoda leczenia zaburzeń psychicznych (pionierem Freud), podstawą interpretacja tego co pacjent mówi wypowiadając wszystko co przyjdzie mu do głowy w związku z tematami podsuniętymi mu przez terapeutę; wyciągnięcie na światło d...

I sem Rozum i serce w filozofii Pascala

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

1. BEZRADNOŚĆ ROZUMU. Pascal stawiał wiedzy te same wysokie wymagania, co Kartezjusz i inni racjonaliści; i on uważał geometrię za wzór wiedzy. Ale przekonał się, że te wymagania są zbyt wygórowane, że wiedza, jaką w rzeczywistości posiadamy, nie czyni im zadość. W sprawach doniosłych geometria ...

I sem Teoria poznania św. Augustyna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

POZNANIE DUSZY Celem człowieka jest osiągnięcie szczęścia, które jedynie Bóg może zapewnić. Do szczęścia niezbędne jest poznanie Boga oraz własnej duszy, nie tylko dążenie do poznania, ale poznanie samo w sobie. Wbrew sceptykom, poznanie jest możliwe, należy znaleźć tylko taki sposób poznania, któ...

I sem Teoria złudzeń - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

postawił sobie za cel poszukiwanie prawdy - wyszedł z założenia, że dotychczasowa wiedza jest wiedzą pozorną, obarczoną wieloma błędami i w rzeczywistości nie pozwala nam dotrzeć umysłem do świata i odbić jego obrazu w umyśle - są 2 drogi do wiedzy prawdziwej: 1) wskazuje, co sprowadza nasze myśl...

Tradycja platońsko-augustyńska w rozumieniu duszy i ciała-opracowanie...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

PLATON: - dusza jest czynnikiem życia (bez niej ciało jest martwe); jest źródłem ruchu  jest przeciwieństwem materii, bo materia jest z natury bezwładna - funkcją duszy jest POZNANIE. Nie wszystko poznajemy zmysłami, np. BYT poznajemy duszą - 2 pojęcia duszy 1) w pojęciu biologicznym i psycholo...

Człowiek w filozofii Odrodzenia-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

2. Człowiek w filozofii Odrodzenia: Filozofia zaczęła skupiać się na człowieku zamiast na Bogu. Rozwinął się nurt zwany humanizmem. Humanistami nazywano uczonych, którzy studiowali człowieka i jego wytwory, którzy sprawy człowieka mieli za najdonioślejsze i na cały świat patrzyli z punktu widzenia...

Byt u Heraklita i Parmenidesa-opracowanie, I sem.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

1.Byt u Heraklita i Parmenidesa: Heraklit: Byt u Heraklita- Przyjął on, że niezmienną zasadą wszechrzeczy jest ogień (który cyklicznie krąży między niebem i ziemią), lecz nie uważał, że arché to ...