Filozofia - strona 67

Sofiści-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

SOFIŚCI W V w. pow s t a ł w A t e n ac h no w y t y p f il o z o f ii , z up e ł n i e inny od do t y c h c z a sow e j f il o z o f i i p r z y r o d y . Przedstawicielami jej byli sofiści, wśród których najbardziej oryginalnym myślicielem był P...

Sokrates-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

SOKRATES Można podejrzewać, iż Sokrates na początku swej życiowej drogi był sofistą. Próbował przemyśleć postawę sofistów i dociec, czy ten sposób myślenia ma sens. Dzieliło go od sofistów nie tylko to, Że uczył bezinteresownie, ale także cała treść nauki.

Poznanie i teoria poznania - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

Poznanie i teoria poznania Niektóre nurty filozofii (np. tomizm) rozważania filozoficzne rozpoczynają od metafizyki (ontologia, filozofia bytu, rzeczywistość). Nasza propozycja idzie za Kante...

Filozofia grecka a chrześcijaństwo-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393

. Filozofia grecka a chrześcijaństwo Poglądy chrześcijan były wyznaczone przez wiarę (to ich odróżniało od Greków), ale potrzebowały wyjaśnienia i sformułowania pojęciowego. Pojęcia czerpano głównie z filozofii greckiej, gdyż tam były najdoskonalsze. W okresie rozpoczynającym chrześcijaństwo pojęci...

Filozofia pracy-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

. Filozofia pracy Marksa Filozofia Marksa to nie to samo, co poglądy i działalność polityków nazywających się marksistami. Marks wiele zawdzięczał Heglowi - przejął od niego dialektyczny sposób rozumowania oraz przekonanie o zasadniczej roli pracy w procesie doskonalenia się człowieka i świata. Odrz...

Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

. Filozoficzna szkoła Lwowsko-Waszawska: Szkoła filozoficzna formująca się przed I wojną światową we Lwowie wokół Kazimierza Twardowskiego, a ukształtowana w okresie międzywojennym. Grupowała logików i filozofów, do których należeli z...

Immaterializm Berkeleya-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Immaterializm Berkeleya: Krótki wstęp: George Berkeley zafascynowany początkowo empiryzmem Johna Locke'a zauważył pewną lukę. Lock mówił, że w umysłach ludzi powstają „idee proste”,...

Intelektualizm etyczny Sokratesa-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1134

Intelektualizm etyczny Sokratesa: Sokrates (469-399) był człowiekiem, w którym myśliciel w nierozerwalny sposób zespolił się z działaczem. Całkowicie poświęcił się działalności naukowej i nauczycielskiej. Poglądy etyczne Sokratesa d...

Krytyka chrześcijaństwa w filozofii Nietzschego-opracowanie, I sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szulakiewicz
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2072

. KRYTYKA CHRZEŚCIJAŃSTWA W FILOZOFII NIETZSCHEGO - wszystkie pozytywne uczucia w potocznej moralności chrześcijańskiej - gotowość niesienia pomocy, bezinteresowność, miłość itd. - w rzeczywistości są ukrytą żądzą zemsty; - w jaki sposób nastąpiło odwrócenie? → państwo zostało narzucone słabym prz...