Filozofia - strona 66

Święty Augustyn-życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

święty Augustyn, Aureliusz Augustyn, (354-430), filozof i teolog chrześcijański. Ojciec i doktor Kościoła, najwybitniejszy przedstawiciel patrystyki łacińskiej. Urodzony w Tagaście w Numidii, syn św. Moniki . Kształcił się w Madaurze i Kartaginie

Tożsamość europejska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Tożsamość europejska, poczucie “bycia Europejczykiem”, odczuwanie związku z  Europą . Obecnie tożsamość europejska, jest raczej w trakcie kształtowania się w wyniku rozwoju integracji europejskiej, przenikalności granic, wzmacniania się więzi między narodami. Otwarte też jest pytanie, co stanowi is...

Arystoteles - metafizyka - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211

ARYSTOTELES Arystoteles nie był Ateńczykiem. Pochodził z Macedonii, ale przybył do Aten i wstąpił do Akademi Platona. Arystoteles dorastał u boku ojca- lekarza i to w pewnym stopniu miało wpływ na ukształtowanie się jego wrażliwości intelektualnej. Mocno zwracał uwagę na świat realny.. Arystoteles ...

August Comte - Teatr dziejów - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

AUGUST COMTE 6-tomowy kurs filozofii pozytywnej Ludzkość przechodzi pewne etapy. Ewolucja sposobów postrzegania i rozumienia świata jest tak samo naturalna jak ewolucja dziejów i historii. Teatr dziejów. Sprzeciwianie się zamysłom bogów prowadzi do tragedii (vide tragedie greckie). Kultura semic...

Emanuel Kant-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

EMANUEL KANT Kant zainteresowany był nauką i próbował odpowiedzieć na pytanie: jak to jest, że nauka jest możliwa? Co poznajemy i do jakiego stopnia? Należy zastanowić się, jak przebiega proces poznania, którego końcowym etapem są teorie naukowe. Jeżeli wyjaśnimy proces poznania wówczas uda nam się...

Epikur i epikurejczycy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

EPIKUR I EPIKUREJCZYCY Grecy pojmowali dobro w sensie przyjemności . Zajmowano się badaniem relacji dobra w kontekście przyjemności: dobre jest to, co przyjemne czy przyjemne jest to, co jest dobre? Nie jest obojętne to, co uznajemy za najwyższe do...

Filozofia Św. Augusta-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

FILOZOFIA ŚW. AUGUSTYNA Sposób greckiego myślenia  wychodzimy od ogólnych twierdzeń, które następnie odpowiednio przekształcamy. Tak tworzymy pewne teorie, system wiedzy Sposób myślenia kręgu wschodniego  oparty jest na Nowym Testamencie....

Georg Wilhelm Friedrich Hegel-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL Fenomenologia ducha Skoro nie możemy poznać świata - dajmy sobie spokój. Jedynym prawdziwym bytem jest PODMIOT. Kant: świadomość = świat podmiotu Hegel: to, co jest poza nami, wcale nie jest poz...

Kartezjusz-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1365

KARTEZJUSZ (Renne de Kart) Kartezjusz stwierdził, że chaos w filozofii wynika z braku metody funkcjonowania. Dopóki w filozofii nie uda się wypracować odpowiedniej metody badania to nie będzie ona nauką lecz jedynie sposobem myślenia. Należy wi...

Platon-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

PLATON Platon był uczniem Sokratesa, założył własną szkołę filozoficzną w pobliżu Aten, w gaju oliwnym, początkowo poświęconym Akademosowi, herosowi z mitologii greckiej. Stąd właśnie szkoła Platona nazwana została Akademią. W krótkich słowach możemy stwierdzić, że Platon zajmował się zależnością m...