Filozofia - strona 63

Egzystencjalizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Egzystencjalizm , kierunek filozoficzny, którego początki sięgają lat czterdziestych XIX w. Impuls do jego rozwoju dał S. Kierkegaard . Wg niego zadaniem filozofii miało być dociekanie tego, co w człowieku egzystencjalnie jednostkowe, co b...

Ekonomia marksistowska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Ekonomia marksistowska Fundamentem ekonomii marksistowskiej była przeprowadzona przez K. Marksa dogłębna krytyka rynkowej gospodarki kapitalistycznej ( gospodarka rynkowa ), zawarta w wielu jego pracach, przede wszystkim w  Kapitale . Wykorzystując przejętą z 

Epikureizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Epikureizm , hellenistyczny system filozoficzny , którego twórcą był Epikur i który wypływał z dwóch źródeł: A) kultu życia i pragnienia szczęścia. B) z trzeźwej postawy umysłu, ufającego temu,...

Filozofia poznania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Filozofia poznania- (teoria poznania, gnoseologia, epistemologia).[gr.gnosis-poznanie,episteme-wiedza] W teorii poznania staramy się całym szeregiem problemów grupujących się wokół 3 zasad...

Freud Sigmund-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Freud Sigmund (1856-1939), psychiatra wiedeński, który uzupełniając studia przed końcem XIX w. w Paryżu uformował doktrynę psychoanalizy . Z licznych jego prac najogólniejszą teorię zawierają: Vorlesungen zur Einfhrung in die Psychoanalyse i  Über Psychoanalyse z 1910. Ważną dla psychoanalizy teori...

Hellenistyczna filozofia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Hellenistyczna filozofia , obejmuje okres od 300 do 30 p.n.e., kiedy to filozofia grecka, podobnie jak cała kultura, zetknęła się z kulturą obcą i częściowo uległa jej wpływom. Wówczas z helleńskiej stała się hellenistyczną. Straciła na czystości, ale stała się bardziej ekspansywna. Filozofia tego ...

Hume David-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Hume David (1711-1776), szkocki filozof i historyk. Dwukrotnie ubiegał się o katedrę uniwersytecką (1744 Edynburg i 1751 Glasgow), ale jego wniosek odrzucono ze względu na poglądy. Pracował w dyplomacji (m.in. 1763-1766 sekretarz poselstwa w Paryżu). Przedstawiciel empiryzmu . Badał nie rzeczy, lec...

Kant Immanuel-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

Kant Immanuel (1724-1804), filozof niemiecki, od 1770 profesor logiki i metafizyki na uniwersytecie w Królewcu. Istotę jego podglądów stanowi krytycyzm teoriopoznawczy nazywany też transcendentalizmem, wg którego podmiot jest warunkiem przedmiotu...

Locke John-poglądy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Locke John (1632-1704), filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego. Pionier liberalizmu . Zaproponował zastąpienie metafizycznego programu filozofii przez epistemologiczny. Za podstawowe zadanie filozofii uznał badanie poznania, jego pochodzenia, pewności i zakresu. Przesuwają...

Metafizyka-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Metafizyka , (z greckiego ta metá ta physiká), czyli te księgi, które znajdują się po pracach przyrodniczo-fizycznych. Nazwa pochodzi od Andronikosa z Rodos, który skatalogował pisma Arystotelesa . Później termin metafizyka zaczął oznaczać to, co przekracza granice fizyczności. Metafizyka Arystotel...