Filozofia - strona 57

Św. Tomasz - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

ŚW. TOMASZ Z AKWINU (ok.1225-1274) Utworzenie chrześcijańskiego arystoteleizmu ⇒ przewrót w chrześcijańskiej filozofii Od jego imienia system ten zwie się tomizmem Życiorys: pochodził z rodu hrabiów Akwinu był Dominikaninem papież Urban IV zlecił mu interpretację krytyczną dzieł Arystotelesa N...

Heraklit - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Heraklit 544 - 484r.p.n.e U Heraklita (ciemnego filozofa) wybór nie był przypadkowy. Ogień ma osobliwy sposób ujawniania się (tylko poprzez zniszczenie, spopielenie), nie ukazuje się wprost, jest czynnikiem zmiany obserwowalnej. Ogień jest podstawową zasadą rzeczywistości, to ta rzeczywistość ma cha...

Parmenides z Elei - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Parmenidesa z Elei 540 - 470 r.p.n.e Zupełnie inaczej rozumiał byt inaczej interpretował, co to znaczy, że coś jest. Rozpatrywanie sytuacji człowieka, który jest w takim świecie, w jaki on Sprzeciwiając się rozumowaniu Heraklita twierdzi, że to, co jest nie może przestać być, nie może się stać, jed...

Platon - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 658

Platon Platon 427 - 347r.p.n.e., uczeń Sokratesa. Zaczerpnął od niego zróżnicowanie tego, co niezmienne i zmienne. Wyraził to w teorii idei. Idee - to pewna rzeczywistość, którą możemy poznać jedynie przez pojęcia, nie przez zmysły. Są niezmienne, ogólne, wieczne, doskonałe. Idee są wzorcami rzecz...

Sofiści - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Sofiści: Uczeń Parmenidesa Zenon z Elei 490 - 430r.p.n.e polityk, geometra, dialektom. Twórca paradoksów, w których stara się wykazać, że byt jest złudzeniem. Ruch, który widzimy w rzeczywis...

Sokrates - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Sokrates Sokrates, poprzednik, nauczyciel Platona. Z etyki i koncepcji cnoty Sokratesa Platon uczynił ogólną teorię rzeczywistości. Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych dzieł, dialogi Platona zachowały się w całości. Sokrates 469 - 399r.p.n.e., postać malownicza, popularny w Atenach. Wg niekt...

Spinoza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

Spinoza (1632 - 1677) Jego system miał charakter monistyczny, przezwyciężał przeciwstawienie ducha i materii Nie sprowadzał jednak materii do ducha ani ducha do materii. Jego filozofia była jednym z nawrotów średniowiecza w XVIIw. Poprzednicy 2 główne źródła: odwieczna panteistyczna metafizyka (...

Starożytna filozofia grecka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Starożytna filozofia grecka Problematyka okresu starożytnej filozofii greckiej: Heraklit i Parmenides - głosili tezy wzajemnie się wykluczające, polemika. Filozofia Parmenidesa miała być rem...

Filozofia nowożytna-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

NOWOŻYTNOŚĆ Kartezjusz (1596-1650) Urodził się w francuskiej prowincji Touraine. Lata 1604-1612 spędził w jezuickiej szkole w la Fleche. 1613-1618 studiował matematykę w Paryżu 1618-1629 podróżował po całej Europie; bierze udział w wojnie 30-letnije Od 1629 przez 20 lat mieszkał w Holandii; zaj...

Nowożytny empiryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

NOWOŻYTNY EMPIRYZM John Lock 1632 - 1704 urodził się w Wrington pod Londynem uczył się w elitarnej szkole Westminister School  studiował w Oksfordzie chemię, medycynę, teologię i filozofię by osobistym lekarzem i sekretarzem Lorda Shaftesbury, który utworzył ministerstwo do spraw koloni przy ur...