Filozofia - strona 55

Wykład - Diatryby

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Epiktet - „Diatryby” „Diatryby” ani „Encheiridion” nie zostały spisane przez Epikteta, który chciał się trzymać sokratejskiego modelu filozofowania. Spisał je słuchacz Epikteta, historyk Flavius Arrianus. „Diatryby” są wiernym odzwierciedleniem my...

Wykład - Enneady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833

Plotyn - „Enneady” Pierwsza hipostaza: Jedno Plotyn wprowadził ogromną zmianę do metafizyki zarówno platońskiej, jak i arystotelesowskiej - na nowo zbudował metafizykę klasyczną. Bez dostrzeżen...

Wykład - Fajdon

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Platon - „Fajdon” III, 60B-C - Sokrates zauważa nierozłączność przyjemności i przykrości; jedna z nich zawsze pociąga za sobą drugą. IV, 60E - Sokrates, ilokrotnie robił coś pod przymusem wewnętrznym, tylokrotnie był skłonny odczuwać to jako służbę, poddanie się nakazowi; poczucie to jest właściwe...

Wykład - Fajdros

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1575

Platon - „Fajdros” IV, 229C-230A - Sokrates przedstawia swój stosunek do wierzeń religijnych. Z jednej strony lgnie do tych ładnych i miłych, z drugiej - nie może tolerować tych złych i głupich. Akceptuje racjonalistyczne ich interpretacje, sam zaś woli skupić się na zbadaniu natury człowieka, niż ...

Wykład - List siódmy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Platon - „List siódmy” 325A-326B - Platon: o procesie i śmierci Sokratesa, jego własna reakcja - zwątpienie w politykę, do której garnął się w młodości. Uważa, że wszystkie współczesne mu państwa źle się rządzą. Jedynym ratunkiem wydaje się dojście do władzy filozofów, którzy wiedzą, czym jest spra...

Wykład - Metafizyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Arystoteles - „Metafizyka” (księgi: IV, VI, VII, VIII, IX, XII) Pojęcie i cechy charakterystyczne metafizyki Każda nauka zajmuje się w jakiś sposób przyczynami i zasadami. Arystoteles podzielił nauki na trzy działy. Nauki praktyczne poszukują wiedzy, aby za jej pomocą osiągnąć doskonałość moralną....

Wykład - O duszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Arystoteles - „O duszy” Arystotelesowska koncepcja duszy Arystotelesowska fizyka nie bada tylko przyrody i jej ogólnych zasad, lecz także poszczególne rodzaje bytów nieożywionych i ożywionych. Szczególnie duży nacisk kładzie Stagiryta na rodzaj drugi. Byty ożywione różnią się od bytów nieożywiony...

Wykład - O naturze rzeczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Lukrecjusz - „O naturze rzeczy” Lukrecjusz urodził się i żył w I wieku przed Chrystusem. Od świętego Hieronima można się dowiedzieć, że Lukrecjusz oszalał i swój poemat napisał podczas przebłysków świadomości. Popełnił samobójstwo. Badacze uważ...

Wykład - O stworzeniu świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Filon z Aleksandrii - „O stworzeniu świata” Pierwsze filozoficzne sformułowanie nauki o stworzeniu Filon jest pierwszym myślicielem, który wprowadza do filozofii naukę o stworzeniu - zapożycza ją z Biblii i próbuje uzgodnić z platońską nauką „Timaiosa”. Zdobycz ta stanowić będzie fundament myśli c...

Wykład - Państwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Platon - „Państwo” (księgi: VI, VII) księga VI I, 484B-E - Sokrates: państwem powinni rządzić filozofowie. Zwykli ludzie nie różnią się niczym od ślepców, gdyż nie mają zapisanego w duszy żadnego wyraźnego pierwowzoru istoty rzeczy. Filozof zaś, nie tylko nie ustępowałby doświadczeniem zmysłowym z...