Geografia usług - strona 21

Współrzędne geograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: siatka geograficzna, południki, równoleżniki, długość geograficzna

Zasoby wodne Ziemi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wszechocean, ruchy wody morskiej, zlewisko, lodowce, wody podziemne. ...

Zjawiska optyczne w atmosferze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wieniec, słońce poboczne, gloria, halo, miraż, słup słoneczny, wschód i zachód słońca....

Gleby w Polsce - profile gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: gleba, powstawanie gleb, profile gleb, zagrożenie gleb, wartość użytkowa gleb. ...

Antarktyda - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: początki Antarktydy, pingwiny, list z Antarktydy, mapa Antarktydy, pytania....

Procesy budujące Ziemię - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: procesy endogeniczne, procesy lądotwórcze, procesy górotwórcze, procesy wulkaniczne, typy wulkanów....

Przemiany Ziemi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: droga do superogranizmu, czynniki plutoniczne, czynniki nieplutoniczne, epoki lodowe, era dinozaurów....