Geografia usług - strona 20

Mapa i plan

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: siatka geograficzna, południki, równoleżniki, siatka kartograficzna

Pedosfera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pedosfera, gleba, profile glebowe, gleby strefowe, przydatność rolnicza gleb. ...

Rola wód w ksztaltowaniu krajobrazu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: woda płynąca, działalność erozyjna rzek, erozja boczna, akumulacja, delty, lodowce, klify. ...

Ruch obiegowy Ziemi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: aphelium, peryhelium, kalendarz, następstwa ruchu obiegowego, równonoc. ...

Sieć osadnicza Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wieś i miasto, układ osadniczy, urbanizacja, aglomeracje, typy wsi, funkcje wsi. ...

Skały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 182
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: petrografia, podział skał, skały głębinowe, skały metamorficzne,

Skala i rodzaje map

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przekształcanie skali, mapy topograficzne, mapy tematyczne, rodzaje map, mapy ogólnogeograficzne. ...

Skala, mapa, plan

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: skala - zadania, skala liczbowa, obliczanie skali, mapy, plany. ...

Układ Słoneczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: gwiazdy, galaktyki, orbity, planety, meteory, meteoryty. (…) …Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: gwiazdy, galaktyki, orbity, planety,