Geografia usług - strona 19

Działalność lodowców górskich - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: działalność lodowców, działalność lądolodów, działalność wód roztopowych, wody glacjalne, lodowce górskie....

Prezentacja o Białorusi

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: charakterystyka, walory przyrodnicze, walory antropogeniczne, turystyka, największe miasta...

Biosfera - formacje roślinne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: formacje roślinne, tundra, tajga, krainy zoogeograficzne,

Ciśnienie atmosferyczne i wiatry

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ciśnienie atmosferyczne, izobary, niż, pomiar ciśnienia, wiatr, cyrkulacja pasatowa, monsuny. ...

Elementy klimatu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: temperatura powietrza, prądy morskie, opady atmosferyczne, wiatry, ciśnienie atmosferyczne. ...

Geologiczne dzieje Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prekambr, era paleozoiczna, czwartorzęd, fałdowania górskie,

Język mapy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metoda sygnaturowa, metoda zasięgów, kartodiagram, diagram, rzeźba na mapie, krzywa hipsograficzna. ...

Ludność Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ustalanie liczby ludności, migracje, saldo migracji, formy migracji, przyrost naturalny. ...

Mapa świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kontynenty, Nowy Świat, linia brzegowa, lądy, oceany, cieśniny. ...