Geografia usług - strona 15

Wietrzenie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

WIETRZENIE Wietrzenie to proces prowadzący do rozpadu lub rozkładu skały RODZAJE WIETRZENIA WIETRZENIE CHEMICZNE WIETRZENIE FIZYCZNE = v UTLENIANIE (OKSYDACJA) MECH...

Wpływ przemysłu na GOP - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Wpływ przemysłu na GOP 1. Wpływ na człowieka: Silne nagromadzenie przemysłu na tym obszarze ma wpływ na duże nasilenie chorób nowotworowych, układu oddechowego, krótszą przeciętną długość życia, większą umieralność noworodków a także wypadki przy pracy. Obszar ten również narażony jest na

Zmiany na politycznej mapie świata - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

ZMIANY NA POLITYCZNEJ MAPIE ŚWIATA 1. Zastanówcie się, jaka jest różnica między państwem niepodległym i zależnym? Poszukajcie przykładów zaznaczania takich państw na mapie (niepodległe – drukowanymi, dużymi literami; zależne – małymi literami a w nawiasie podane skróty nazw państw, do których n...

Znaczenie przemysłu w gospodarce - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Znaczenie przemysłu w gospodarce Przemysł wywiera bardzo duży wpływ na całokształt gospodarki. Wynika to z faktu, że przemysł jest producentem dóbr inwestycyjnych dla wszystkich innych działów gospodarki. Dostarcza maszyn i urządzeń ...

Źródła energii (surowce energetyczne) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Źródła energii (surowce energetyczne) dzielimy na dwie grupy: 1. Źródła nieodnawialne: • Węgiel kamienny • Węgiel brunatny • Ropę naftową • Gaz ziemny • Piaski i łupki bitumiczne • Torf • Pierwiastki promieniotwórcze, czyli uran i tor • Asfalt i wosk ziemny 2. Źródła odnawialne : • Energ...

GIS - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Co to jest GIS - jak poszerza możliwości badawcze współczesnych geografów?- Co to jest GIS?   - GIS czyli "Geographical Information System" to bardzo szerokie pojęcie, które na język polski można przetłumaczyć jako "System Informacji Geograficznej". Większość definicji określa...

GIS - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Błażej Kubik
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Co to jest GIS - jak poszerza możliwości badawcze współczesnych geografów?- Co to jest GIS?   - GIS czyli "Geographical Information System" to bardzo szerokie pojęcie, które na język polski można przetłumaczyć jako "

Diagramy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Diagramy - to w zasadzie figury, najczęściej geometryczne, o łatwo wymiernych parametrach, pozwalających w stosunkowo prosty sposób obliczyć ich wielkość i poszczególne elementy składowe, które reprezentują wartość liczbową zjawisk i obiektów. Kartogram - przedstawia średnie natężenie zjawiska w o...

Drohiczyn - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Drohiczyn - gród koronacyjny i pierwsza stolica Podlasia *Kościół benedyktynek p.w. Wszystkich Świętych *Katedra w Drohiczynie *Jedno z czterech miast o tradycji ośrodków koronacyjnych w Polsce *Najstarsze jest Gniezno, Drohiczyn drugi, Kraków trzeci *Malownicze krajobrazy miasteczek - plenery...

Informacje wtórne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Informacje wtórne Roczniki statystyczne branżowe wydawane przez wyspecjalizowane organizacje (GUS, ONZ, UNESCO) I inne zestawienia zbiorcze dokonywane dla potrzeb statystycznych w różnych jednostkach Metody badań w geografii wg Berezowskiego Metody realne (jakościowe) Metody formalne (ilościow...