Geografia usług - strona 13

Ruchy izostatyczne i epejrogeniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

RUCHY IZOSTATYCZNE I EPEJROGENICZNE Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne dotyczą pionowego ruchu płyt litosfery lub tylko ich części. Ruchy izostatyczne są powodowane przyczynami zewnętrznymi, które doprowadzają do zaburzenia równowagi izostatycznej, w jakiej znajduje się sztywna

Ruchy izostatyczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Ruchy izostatyczne Ruchy izostatyczne są to pionowe ruchy bloków skorupy ziemskiej, dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej. Równowaga skorupy ziemskiej może ulec zaburzeniom wskutek obciążenia lub odciążenia - zaburzenia równowagi wywołuje ruch izostatyczny. Czynnikami obciążającymi skorupę z...

Rzeźbotwócza działalność morza - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ MÓRZ Działalność mórz zachodzi na wybrzeżu, które wyznacza zasięg działalności fal, prądów i pływów morskich. Możemy wyróżnić: § Wybrzeża wynurzone, które powstają w czasie regresji morza, na skutek wynurzania ...

Wykład - rzeźbotwórcza działalność wiatru

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU – DZIAŁALNOŚĆ EOLICZNA Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną. Jak każdy czynnik egzoge...

Różnorodność życia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Różnorodność życia Skamieniałości Skamieniałości to szczątki lub ślady organizmów, które wymarły tysiące lub miliony lat temu. Najczęściej zachowują się części twarde takie jak zewnętrzne szkielety (skorupki mięczaków zbudowane z CaCO3, chityny...

Wykład - skały magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1638

SKAŁY MAGMOWE Skały magmowe powstają w procesie krystalizacji magmy. Utwory krystalizujące pod powierzchnią ziemi zaliczamy do skał głębinowych (plutonicznych), natomiast na powierzchni do skał wylewnych (wulkanicznych). Warunki krystaliz...

Skały metamorficzne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 819

SKAŁY METAMORFICZNE Skały metamorficzne, zwane też przeobrażonymi, powstają w głębszych partiach skorupy ziemskiej w wyniku oddziaływania na skały magmowe lub osadowe, panującego tam wysokiego ciśnienia i podwyższonej temperatury, z...

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 672

SKAŁY OSADOWE Skały osadowe powstają w wyniku egzogenicznych (zewnętrznych) procesów geologicznych. Procesy te zachodzą na powierzchni Ziemi lub na niewielkich głębokościach w skorupie ziemskiej, a także na dnach oceanów, mórz lub jezior. Procesy te mogą być niszczące lub twórcze i stanowią eta...

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) Wszystkie dane pochodzą z 2000 roku Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna na świecie powstała w Irlandii, w Shannon, w 1959 roku. Obecnie tego typu strefy istnieją w 70 krajach w ...