Geografia usług - strona 12

Procesy wewnętrzne i zewnętrzne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Procesy wewn. i zewn Procesy wewnętrzne, czyli endogeniczne, obejmują ruchy izostatyczne, epejrogeniczne, wulkanizm, sejsmikę (trzęsienia Ziemi), ruchy górotwórcze. Procesy wewnętrzne zachodzą we wnętrzu Ziemi. Energia, która je uruchamia pochodzi z ciepła wnętrza Ziemi. Wybuch wulkanu: fotografie ...

Przemysł pojęcie i funkcje - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

PRZEMYSŁ – POJĘCIE, FUNKCJE, CZYNNIKI LOKALIZACJI, REWOLUCJE PRZEMYSŁOWE Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. Przemysł to działalność gospodarcza, polegająca na wydo...

Przemysł lekki w Polsce - przemysł włókienniczy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Przemysł lekki w Polsce - przemysł włókienniczy Zacznijmy od podstawowego pojęcia - czym jest przemysł lekki?? Wg Słownika Języka Polskiego, pod redakcją prof. M Szymczaka, jest to jedna z gałęzi przemysłu przetwórczego, wytwarzająca art...

Przemysł spożywczy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Przemysł spożywczy można podzielić na trzy grupy: I grupa ściśle związana jest z bazą surowcową Przemysł cukrowniczy - bardzo duża tradycja (I cukrownia została wybudowana w 1802 r.) - ściśle związany z bazą surowcową (buraki nie lubią przewożenia) - najwięcej cukrowni znajduje się w pd-zach i...

Przemysł zaawansowanych technologii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Przemysł zaawansowanych technologii Tworzą go następujące gałęzie i branże: 1. przemysł chemiczny produkujący: • tworzywa sztuczne • materiały syntetyczne • chemikalia nieorganiczne 2. przemysł farmaceutyczny produkujący leki oparte na biotechnologiach 3.przemysł zbrojeniowy produkujący uzbr...

Restrukturyzacja przemysłu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Restrukturyzacja przemysłu Restrukturyzacja polega na zmianie profilu produkcji poprzez likwidację tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz na zastępowaniu ich przemysłami nowoczesnymi i modernizacji starych ciągów technologicznych (zmiana maszyn, konstrukcji produkcji itp.). Proces ten wiąże się rów...

Ruchy epejrogeniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Ruchy epejrogeniczne Ruchy epejrogeniczne - to powolne ruchy pionowe wielkich obszarów kontynentów. Powodują one przy ruchu obniżającym transgresję morza-wkraczanie morza na ląd. Ruchy wypiętrzające prowadzą do ustąpienia morza z lądu, czyli jego regresji. Równomierne wypiętrzanie pozwala na zacho...

Ruchy górotwórcze - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

RUCHY GÓROTWÓRCZE = orogeniczne (uczyć się z mapą: GEOLOGIATEKTONIKA) Góry powstają w czasie orogenezy (to okres powstawania gór) – trwa on miliony lat. W historii Ziemi było bardzo dużo orogenez ale orogeny (=góry), które w nich powstały nie zawsze przetrwały do czasów współczesnych. Większość ...

Ruchy górotwórcze - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

Ruchy górotwórcze Ruchy górotwórcze polegają głównie na pofałdowaniu warstw skalnych i powstaniu gór. Istnieje wiele teorii i hipotez próbujących wyjaśnić powstanie gór. Obecnie najwięcej zwolenników ma teoria związana z występowaniem geosynklin oraz teoria tektoniki płyt litosfery. W skorupie zie...

Ruchy izostatyczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Ruchy izostatyczne Ruchy izostatyczne są to pionowe ruchy bloków skorupy ziemskiej, dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej. Równowaga skorupy ziemskiej może ulec zaburzeniom wskutek obciążenia lub odciążenia - zaburzenia równowagi wywołuje ruch izostatyczny. Czynnikami obciążającymi skorupę z...