Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 20

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Lektury: ,,MSG” prof. Jan Rymalczyk ,,MSG” Adam Budnikowski ,,MSG mini leksykon” dr Robert Oktaba ,,Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” A.Smith Geneza i zakres MSG MSG to dziedzina interdyscyplinarna (charakter). Złożoność relacji społecznych i gospodarczych powoduje, że poszcze...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zasady Układu GATT, liberalizujących handel międzynarodowy Układ ten dotyczy handlu towarami między państwami sygnatariuszami KNU - tzw., klauzula KNU, jest to Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania, której państwa sygnatariusze zobowiązują się do wzajemnych ustępstw w zakresie handlu towarami w po...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zasady Układu GATT, liberalizujących handel międzynarodowy Układ ten dotyczy handlu towarami między państwami sygnatariuszami KNU - tzw., klauzula KNU, jest to Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania, której państwa sygnatariusze zobowiązują się do wzajemnych ustępstw w zakresie handlu towarami w po...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Taryfa Celna - rodzaj aktu prawnego, usystematyzowany wykaz towarów z przypisanymi im stawkami celnymi. Współcześnie taryfy są powszechnie stosowane, ale w tym znaczeniu taryfa celna jako pojęcia zapoczątkowane było we Francji w 1664r., tzw.,...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Środki/Bariery para taryfowe Bariery podobne do środków taryfowych. Najważniejszymi środkami para taryfowymi są podatki, szczególnie te podatki, które związane są ściśle z wartością towaru, ilością towaru, wagą towaru czy objętością towaru. To takie narzędzia finansowe, które skutkują zwiększeniem ...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Inne środki parataryfowe Kontyngenty taryfowe, czyli najważniejsze wśród tych podatków innych. Oznacza, że pewna określona ilość towarów importowanych może być wwieziona na dany obszar celny z zastosowaniem preferencyjnej stawki celnej. Np., o...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Bilans Budżetu Państwa jest to roczny plan dochodów i wydatków państwa na podstawie corocznych ustaw budżetowych. Po przyjęciu takiej ustawy przez Sejm w bieżącym roku budżetowym następuje realizacja planu budżetowego a kilka miesięcy po zakończeniu roku budżetowego w okolicach maja/czerwca przygo...

Wykład - system gospodarki międzynarodowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski Wykład 1 SYSTEM GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ Gospodarka światowa; zbiorowość różnorodnych organizmów gospodarczych i instytucji działających na pozi...

Wykład - Międzynarodowy podział pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski Wykład 2 Międzynarodowy podział pracy; specjalizacje poszczególnych krajów w produkcji określonych wyrobów bądź też w świadczeniu usług. Kierunki s...

Wykład - Cztery rodzaje/ typy integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski Wykład 3 Cztery rodzaje/ typy integracji integracja państw suwerennych; częściowe zniesienie