Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 21

Wykład - Źródła finansowania ujemnego bilansu handlowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski Wykład 4 Źródła finansowania ujemnego bilansu handlowego: Zasoby środków płatniczych, ...

Wykład - Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski Wykład 5 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) mogą przybierać różne formy: tworzenie nowych lub przejmowanie już istniejących za granicą prze...

Wykład - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski Wykład 6 Technologia; całokształt organizacyjny oraz techniczny wiedzy, informacji znajdującej zastosowanie w procesie wytworzenia dóbr i usług mat...

Wykład - Kurs walutowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski Wykład 7 Kurs walutowy; to liczba mówiąca ile jednostek waluty zewnętrznej trzeba zapłacić za jednostkę waluty wewnętrznej Kurs dewizowy; to liczb...

Rynek kaapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

23.10.2012 Rachunek kapitałowy -druga cześć bilansu płatniczego; rejestruje napływ i odpływ kapitału z gospodarki danego kraju, pod pojęciem kapitału rozumiemy kapitał pieniężny i przepływy kapitału pieniężnego w następujących formach: Depozyty międzynarodowe- obywatele firm danego kraju mogą l...

Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

06.11.12 Wpływ wymiany handlowej na dynamikę wzrostu gospodarczego Gospodarka otwarta: r=beta*i(k+z)(krajowe+zagraniczne) Beta-średnia efektywność inwestycji, jeśli do beta dodamy zagraniczne zasoby( lepsze technologie, import lepiej wykształconej siły roboczej-menagerowie, zarządzający, import ...

Wpływ wymiany międzynarodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Wykład 20.11.2012 1.Wpływ wymiany międzynarodowej na dochód narodowy od strony popytowej Dochód narodowy(Y)=I+K+G+M(Ex-y) I-popyt na dobra inwestycyjne K-popyt na dobra konsumpcyjne G-popyt-możliwości zakupu ze strony sektora rządo...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1435

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN - przewaga komparatywna, absolutna i konkurencyjna Portera - terms of trade - twierdzenie Heckshera- Ohlina - twierdzenie Samuelsona - twierdzenie Rybc...

Eksport -opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Eksport: zwiększa DN wytworzony źródło dodatkowego zatrudnienia (wzrost dochodów ludności) obniżenie się DN podzielonego może doprowadzić do inflacji (czynnik inflacjogenny) ...

Import -opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Import: wzrost podaży dóbr i usług (wzrost DN podzielonego) absorbuje część popytu krajowego (może spowodować spadek zatrudnienia= spadek dochodów ludności) czynnik deflacjogenny ...