Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 19

Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 30.12.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

30.12.2012r. Dlaczego rada polityki pieniężnej upłynniła złotówkę - by poznać faktyczną wartość złotówki Członkostwo w mechanizmie ERM II - od momentu utworzenia unii gospodarczo - walutowej 1999r; jeden z warunków kryteriów konwergencji; dla pa...

Międzynarodowe rynki finansowe - ćwiczenia 14.12.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

14.12.2012 Międzynarodowe rynki finansowe - rynek na którym dokonuje się operacji instrumentami finansowymi (waluty - jako instrument jest elementem rynku walutowego, który jest rozwinięty na szeroką skalę, nawet funkcjonuje jako osobny rynek,; obligacje, akcje, kredyty) mówi się, że mrf składa s...

Rynek instrumentów pochodnych - ćwiczenia 11.01.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

11.01.2012 Rynek instrumentów pochodnych - opcje (prawo osoby nabywającej do sprzedaży), kontrakty terminowe , swap instrument bazowy (podstawowy)- opcja, waluta, stopa procentowainwestorzy zabezpieczają się przed ryzykiem, rozwój spekulacji Kontrakt terminowy - kupujący i sprzedający; forward i...

Struktury handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022

Struktury handlu międzynarodowego Zacznę od wytłumaczenia czym właściwie jest ta struktura. Otóż pojęcie to obejmuje zbiór podmiotów, relacje między tymi podmiotami a także cechy tych relacji. Ponieważ temat ten jest bardzo rozległy ja w swoim referacie postaram się poruszyć kwestie podmiotowej ...

Usługi oraz gospodarka światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 224
Wyświetleń: 658

1. Definicja Nie ma jednej powszechnie uznawanej definicji Wg. Oskara Lange Wszystkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio (np. przy podziale produktów) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania produktów nazywamy usługami. - jest to więc wszystko co sł...

Teoria konkurencyjności Portera - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1659

Teoria konkurencyjności Portera Analiza strukturalna sektora (nazywana również analizą pięciu sił Portera lub modelem pięciu sił Portera) - metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub segme...

Teoria przewagi absolutnej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 812

Teoria przewagi absolutnej jest podstawową teorią międzynarodowych stosunków gospodarczych. Jej autorem był Adam Smith, jeden z pierwszych ekonomistów liberalnych. Swe rozważania zawarł w dziele pod tytułem: "Badania nad naturą i przyczynam...

Teoria przewagi komparatywnej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Teoria przewagi komparatywnej (teoria kosztów komparatywnych) - teoria ekonomiczna wyjaśniająca mechanizm obustronnie korzystnej międzynarodowej wymiany handlowej w sytuacji znacząco niższych kosztów produkcji dóbr po stronie ...

Terms of trade - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 945

Terms of trade (TOT) - relatywne ceny dóbr eksportowanych do importowanych (w danym państwie), określane warunkami wymiany międzynarodowej. TOT może być cenowe (nominalne) lub ilościowe (realne). Wskaźnik ten pokazuje zmiany siły nabywczej e...

Twierdzenie Heckschera Ohlina - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1008

Twierdzenie Heckschera Ohlina Kraj będzie eksportował te towary, do wytworzenia których zużywa się relatywnie dużo czynnika produkcji w danym kraju względnie obfitego, a sprowadzał z zagranicy towary, których produkcja wymaga relatywnie dużo czynnika produkcji w danym kraju względnie rzadkiego. Teo...