Marketing - strona 39

Projekt strategii marketingowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

PROJEKT STRATEGII MARKETINGOWEJ FIRMY AMWAY POLSKA SPIS TREŚCI: Wstęp3 Identyfikacja systemu 4 Interpretacja tytułu 4 Opis systemu 5 2.1. Makieta opisu 5 2.2. Raport 6 Diagnoza systemu15 Przedmiot badania 15 Kryteria oceny 18 Ustalenie diagnostyczne 19 Badanie porównawcze 20 III. Dokumentacja ...

Przykład procesu dystrybucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

PLAN PRACY Charakterystyka dziennika3 Opis gazety5 Dystrybucja7 3. 1. Cel dystrybucji7 2. Kanały dystrybucji9 3. 3. Elementy dystrybucji12 3. 1. Transport12 3. 3. 2. Gospodarka zapasami13 3. 3. 3. Magazynowanie13 3. 3. 4. Obsługa zamówień13 3. 3. 5. Odpowiedzialność organizacyjna za dystryb...

Raport z badań marketingowych - prasa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

WSTĘP W dniu 23 listopada 2001 roku nasza firma otrzymała zapytanie ofertowe, dotyczące przeprowadzenia badań marketingowych, od wydawnictwa Eureka, mających na celu zidentyfikowanie zachowań młodego konsumenta na rynku prasy kolorowe...

Reklama - element marketingu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Reklama Element marketingu MIX KOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM to ostatni element marketingu-mix. Podstawowym jej zadaniem jest poinformowanie klientów o oferowanych produktach i przekonanie, że właśnie te produkty zaspokajają najpełniej ich oczekiwania. W procesie komunikacji z rynkiem ...

Konkurencja-pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Konkurencja Pojęcie konkurencji łac. concurrentia - współzawodnictwo 1. Rywalizacja między poszczególnymi osobami lub grupami osób zainteresowanych osiągnięciem tego samego celu 2. Współubieganie się jednostek gospodarczych o rynki zbytu, zakupu surowców i siły roboczej oraz o potrzebne dobr...

Analiza rynku - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

ANALIZA  RYNKU - podsumowanie      Analiza SWOT  - Metoda klasyfikacji danych o otoczeniu marketingowym według czterech czynników.   1. Atuty ( S trengths)   2. Słabości ( W eaknesses)   3. Możliwości ( O pportunities)   4. Zagrożenia ( T hreats)     Pierwsze dwa dotyczą czynników wewnętrznych prze...

Cena rzeczywista

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Cena rzeczywista  Cena rzeczywista= postulowana-(rabaty, upusty, promocje itd.)  Dyskonto ilościowe-niekumulatywne (jednorazowy, duży zakup); kumulatywne (zakup odpowiedniej partii towaru w określonym czasie) Cena rzeczywista Dyskonto czasowe-sezonowa obniżka ceny, która ma stymulować popyt ...

Identyfikacja celów firm konkurencyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Identyfikacja celów firm konkurencyjnych 1. max zysku, 2. satysfakcjonujący poziom zysku, 3. wzrost udziału w rynku, 4. minimalizacja kosztów produkcji, 5. przypływ gotówki Ocena silnych i słabych stron konkurentów 1. czy wszyscy są w stanie zrealizować swoje strategie i cele? 2. Pojęcie b...

Strategia marketingowa - firma ubezpieczeniowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: WARTA jest firmą stabilną, wiarygodną i bliską Klientowi. W swojej działalności cenią profesjonalizm w ubezpieczeniach i opiekuńczość w stosunku do ludzi, którzy im ufają wykupując polisy WARTY. Cały czas doskonalą, unowocześniają i poszerzają of...