Marketing - strona 38

Marketing przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych Obecne dziś zjawisko globalizacji, czyli "oderwanie się korzeni narodowych i terytorialne rozproszenie wielu węzłowych i strategicznych dziedzin działalności przedsiębiorstwa" (Michał Sawicki). wiąże się nierozerwalnie z...

Menedżer

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

O pożądanej jakości pracy menedżerskiej decydują: 1. trafne formułowanie rzeczywiście osiąganych celów, 2. zwracanie głównej uwagi na osiągane wyniki, a nie na trudności, które zawsze pojawiają się przy realizacji zadań, 3. umiejętności doboru zasobów i metod pod kątem le­galności, skuteczności...

Metody badań marketingowych - przykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1330

METODY BADAŃ MARKETINGOWYCH SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Problem badawczy 3 Teza 3 Wyniki badań 4 Dane wtórne 14 Wnioski 16 Wskazówki do przyszłych badań 17 Załączniki - ankieta WPROWADZENIE Na terenie gminy Drezdenko prowadzi działalność firma usługowo-handlowa „JAFAX”. Firma pragnie rozszer...

Metody oceny i prezentacji badań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

METODY PREZENTACJI I OCENY BADANIA Wyniki badań nie stanowią wystarczającego źródła informacji bez ich szczegółowej analizy i prezentacji czyli przetworzenia danych. Metoda jaką zastosujemy przy prezentacji badania ma duży wpływ na decyzje jakie zostaną podjęte, dlatego każdy kto podejmuje się wy...

Metody wspomagające wybór strategii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

M etody wspomagające wybór strategii Metody portfelowe : macierz BCG (Boston Consulting Group); macierz GE (General Electric) / McKinsey'a; macierz ADL (Arthur D. Little Company

Modele zachowań konsumenta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

MODEL E ZACHOWAŃ KONSUMENTA 1. Istota i podstawowe założenia modeli zachowań konsumenta Analizy zachowań konsumenta są jednym z podstawowych nurtów badań marketingowych. Złożonych charakter otoczenia i kontekstowość zachowania konsumenta wymuszają zarówno interdyscyplinarny charakter analiz jak r...

Organizowanie i kontrola działań marketingowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Organizowanie i kontrola działań marketingowych a) Sposoby organizowania przedsiębiorstwa zorientowanej na marketingu Przedsiębiorstwa potrzebują świeżych koncepcji dotyczących organizowania biznesu i marketingu w odpowiedzi na znaczne zmiany , jakie miały miejsce w otoczeniu w ostatnich latach....

Otoczenie marketingowe firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

OTOCZENIE MARKETINGOWE FIRMY GLAXO WELLCOME Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie jest procesem, w którym racjonalna analiza obecnej sytuacji i przyszłych możliwości oraz niebezpieczeństw prowadzi do sformułowania zamiarów, strategii, środków i celów. Ukazują one jak przedsiębiorstwo poprze...

Plan marketingowy - biuro turystyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Spis treści Wstęp Dane firmy Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa Założenia planu marketingowego Analiza rynku Uczestnictwo w turystyce Prognoza popytu na krajowe usługi turystyczne Charakterystyka potencjalnych klientów Wykaz firm konkurencyjnych Założenia planu strategicznego ( analiza SWOT...

Plan marketingowy - firma handlowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

PLAN MARKETINGOWY FIRMY HANDLOWEJ OLIWIA Charakterystyka Firmy OLIWIA jest firmą handlową powstała w roku 1992 z siedzibą w m. Oleszyce woj. podkarpackie. Właścicielem i kierownikiem firmy jest mgr Aleksander Zubrzykowski zatrudniający czterech pracowników. Główna działalność polega na dystrybucj...