Marketing - strona 30

Wykład - public relations, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Public relations. Public relations to celowe działania przedsiębiorstwa zmierzające do wytworzenia w jego otoczeniu poczucia zaufania do niego i jego produktów, wytworzenia dobrej opinii oraz akceptacji społecznej jego działania, to stworzenie i utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy względem nabyw...

Wykład - wydawnictwa promocyjne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Wydawnictwa promocyjne. Wydawnictwa winny informować potencjalnych nabywców dóbr i usług o ofercie, podkreślając jej unikalność i wysoką jakość, uświadamiać i kreować potrzeby i preferencje w zakresie oferowanych produktów, budować wizerunek oraz zachęcić do działania w kierunku kupna. Wybrane wyd...

Analiza finansowa przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Finanse przedsiębiorstw  1  Sprawozdania finansowe  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  • bilans,  • rachunek zysków i strat (RZiS),  • rachunek przepływów pieniężnych  (cashflow),   • zestawienie zmian w kapitale własnym,  • dodatkowe informacje i objaśnienia.    2  Teoria trzech soczewek...

Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1673

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW       1/ kulturowe, 2/ społeczne, 3/ personalne 4/ psychologiczne. Dokładana identyfikacja tych czynników  przyczynić się może do rozpoznania zainteresowań konsumentów, doboru odpowiednich bodźców w  procesie wpływania na ich reakcje oraz jak najlepsz...

Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1568

  Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji    - Czynniki rynkowe   1. Wielkość i specyfika rynku docelowego (mała/duża liczba klientów)   2. Stopień rozproszenia geograficznego   3. Oczekiwania klientów:   - wzorce zachowań zakupowych klientów, na przykład sezonowość zakupów,   - wymagania ...

Funkcje produktu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Funkcje produktu     -  podstawowe  są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który  uzasadnia jego istnienie. Można je utożsamiać z rdzeniem produktu (funkcjonalność i wydajność).   -  dodatkowe  odzwierciedlają stosunek między produktem a konsumentem. ...

Miejsce marketingu w strategii przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Miejsce marketingu w strategii przedsiębiorstwa    Strategia przedsiębiorstwa to: wyznaczanie długookresowych i ogólnych kierunków i celów  działania, a także określenie sposobów ich osiągania; koncepcja osiągania sformułowanego celu  na podstawie znajomości własnych zasobów, warunków działania i o...

Polityka cen - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Polityka cen       - wartość przedmiotu transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określana  najczęściej w ujęciu monetarnym. Element marketingu-mix przynoszący przedsiębiorstwu dochód, podczas gdy  pozostałe elementy tworzą koszty. Ważne kryterium wyboru produktów prze...

Polityka dystrybucji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Polityka dystrybucji    - zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu  przemieszczania gotowych produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc sprzedaży nabywcom finalnym.   Strategia dystrybucji  oznacza zbiór decyzji i działań związanych ...

Polityka produktu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

  Polityka produktu    Produktem jest wszystko, co można zaoferować na rynku w celu zwrócenia uwagi, dokonania zakupu,  użytkowania czy też konsumpcji i co może zaspokoić pragnienie lub potrzebę . Produkt jest zbiorem  korzyści dla konsumenta.   Strategia produktu  to proces dostosowywania produktu...