Marketing - strona 29

Wykład - struktura asortymentu produtków, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

STRUKTURA ASORTYMENTOWA PRODUKTÓW Struktura asortymentowa ma trzy wymiary: szerokość struktury asortymentowej; głębokość struktury asortymentowej; długość struktury asortymentowej. Szerokość s.a. jest to jej wymiar poziomy i jest ona równa liczbie linii produktów w danej firmie. Linia produkcy...

Wykład - usługi przysprzedażowe i posprzedażowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

USŁUGI PRZYSPRZEDAŻOWE I POSPRZEDAŻOWE Do usług przysprzedażowych zalicza się szereg różnorodnych czynności, wśród których najważniejszymi są: łatwość dotarcia do miejsca sprzedaży; zapewnienie miejsc do parkowania samochodów; wystrój wnętrza; dostępność produktu; łatwość jego odnalezienia w m...

Wykład - klasyfikacja produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

KLASYFIKACJA PRODUKTÓW Według kryterium trwałości: Produkty nietrwałe - są to produkty materialne, które ulegają zużyciu po maksymalnie kilku razach, ale więcej niż raz; Produkty trwałe - produkty służące nabywcy wielokrotnie; Produkty jednorazowego użytku - są to przede wszystkim produkty zaspo...

Wykład - poziom produktu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Baruk
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

POZIOMY PRODUKTU Każdy produkt niezależnie od jego charakteru i specyfiki posiada 5 tzw. poziomów. Chodzi tutaj o następujące poziomy: Istotę produktu, czyli rdzeń produktu, określany także jako podstawowy pożytek lub jądro produktu - jest to główna korzyść odróżniająca dany produkt od innego prod...

Wykład - dystrybucja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

DYSTRYBUCJA. Dystrybucja obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnych nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku, w sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im...

Kierunki polityki cenowej przedsiębiorstwa - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

Kierunki polityki cenowej przedsiębiorstwa: 1. Polityka niskich cen (dyskontowa). Zakłada planowanie i utrzymanie cen na poziomie akceptowanym przez szersze rzesze nabywców, kosztem eliminacji usług dodatkowych i innych elementów podrażających produkt. Przynosi ona wiele korzyści np. wykorzystanie...

Wykłąd - definicja marketingu, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

MARKETING jest to skoordynowana działalność, która poprzez procesy wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb nabywców, a jednocześnie do realizacji celów przedsiębiorstwa. Filozofią marketingu jest czerpanie zysku z zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Fazy marketingu: Faza produkcyjna (orientacja pr...

Wykład - prawo Webera-Fechnera, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Prawo Webera - Fechnera. Pomiędzy zmianą w sile bodźca, a zmianą wywołanego wrażenia istnieje stały związek. Fechner stwierdził, że gdy bodziec wzrasta w postępie geometrycznym, to reakcja wzrasta w postępie asymetrycznym. ΔI : I = k ΔI - próg różnicy (minimalna zmiana bodźca, która jest zauważal...

Wykład - promocja sprzedaży, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Promocja sprzedaży. Rodzaje stosowanych środków: A. Środki promocji sprzedaży skierowane są do personelu firmy: * Zachęty (finansowe, podróże). * Premie. * Zawody i konkursy. B. Środki promocji skierowane do dealerów i detalistów: * Podarunki

Wykład - promocja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

PROMOCJA Promocja to zespół środków, za pomocą których firma komunikuje się z rynkiem, a ściślej przekazuje informacje o swojej działalności lub o konkretnych produktach czy usługach. Promocja to proces komunikacji społecznej, w której producenci przekazują konsumentom zespół sygnałów, mających zw...