Marketing - strona 25

Funkcje opakowania - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

FUKCJE OPAKOWANIA: Promocyjna - prezentuje, identyfikuje produkt. Wyróżnia produkt na rynku, przyciąga klientów, charakteryzuje markę, jest czynnikiem zachęcającym do zakupu, informuj o cechach użytkowych produktu, jego nowoczesności, sposobach eksploatacji. Dystrybucyjną - usprawnia procesy sprze...

Marketing - wykład 7 (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Podejście marketingowe - można zastosować metody: Pomiar wartości marki z punktu widzenia wartości dodanej Metoda szacowania wartości dodanej marki polega na analizie występowania jej określonych cech kluczowych, atrybutów sukcesu, kreujących jej „niematerialną jakość”. Kapitał marki może wynikać ...

Marketing - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

, Marketing, Wy 9, (sem III) ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROCESIE INNOWACJI: Określenie pomysłów na nowy produkt - do źródeł pomysłów na nowy produkt można zaliczyć: pracowników firmy, klientów, dystrybutorów, targi, konferencje, konkurencję. Za wprowadzenie nowego produktu na rynek odpowiada Produkt Man...

Merchandising detalisty - wykład 13 (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

Merchandising detalisty: Merchandising wizualny - obejmuje metody wystawiania i eksponowania towarów w sklepie, wykorzystywane w celu zainspirowania i skłonienia klientów do ich nabycia. Komunikacja firmy handlowej z klientem - na salach sp...

Formy reklamy - wykład 16 (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

FORMY REKLAMY ZALETY WADY TELEWIZYJNA • Możliwość dotarcia do dużej grupy widzów • Możliwość pokazania produktu i emocji, jakie budzi • Bardzo duży zasięg • Duży wpływ na zakup • Wysoki koszt dotarcia do grupy docelowej • Nietrwałość pr...

Marketing - omówienie, (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

MARKETING to: - proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu nabywcy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć przez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartości produktów. - działania przedsiębiorstwa polegające na poznaniu i dostosowaniu się do wart. Rynkowych oraz oddziaływaniu...

Strategie - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

STRATEGIE Lider [udział w rynku ok. 40%] zazwyczaj prowadzi innym firmom w zakresie zmian cen, wprowadzenia nowych produktów na rynek dystrybucji. Strategia marketingowa lidera: - znaleźć sposób na zwiększenie popytu - chronić udział w rynku przez odpowiednie działania defensywne i ofensywne - p...

Analiza rynków konsumenta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Analiza rynków konsumenta i zachowań kupujących Postępowanie konsumentów Ogół działań związanych z uzyskaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami wraz z decyzjami, które poprzedzają lub tez warunkują te działania (nie jest to jednorazowy akt zakupu, a składa się zazwyczaj z kilku etapów) Z...

Badania marketingowe firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Badania marketingowe Firmy marketingowe można podzielić na 3 grupy: - firmy marketingowe o szerokim profilu badań które regularnie zbierają dane o konsumentach lub firmach i sprzedają je swoim klientom - firmy marketingowe działające na zlecenie, które są wynajmowane do przeprowadzenie konkret...

Marketing partnerki - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

MARKETING PARTNERSKI „Marketing partnerski to tworzenie, utrzymanie i wzbogacenie relacji z klientem- pozyskiwanie nowego klienta stanowi jedynie 1 krok w procesie marketingu” (Leonard Berry- twórca pierwszej definicji marketingu) - polega na stworzeniu długoterminowego, obopólnie korzystnego st...