Logistyka - strona 21

Logistyka - kanban

 • Logistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1568

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: system kanban, etykietowane pojemniki, kanban przepływu, kanban produkcji. Kanban w języku japońskim znaczy tyle, co karta. dokument lub widoczny znak, zapis. W przeszłości Japończycy mianem KANBAN określali szyld sklepo­wy. Kolorow...

Logistyka - kody kreskowe

 • Logistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: historia, używanie kodu kreskowego, system EAN, struktura numeru, rozmiary kodów, obliczanie cyfry kontrolnej. Historia     Pierwsze kody kreskowe powstały w latach czterdziestych naszego stulecia. W tym okresie zostały podjęte badania nad...

Logistyka - konkurencja

 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: różne definicje logistyki, integracja międzyorganizacyjna, relacje trade off w łańcuchu logistycznym, obsługa klienta, presja konkurencji. Logistyka 5 R: dostarczenie właściwych produktów, we właściwej ilości we właściwym czasie we właściw...

Logistyka - kalkulacja

 • Logistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: koszty procesów logistycznych, metody kalkulacji, kalkulacja doliczeniowa, koszty procesów logistycznych,. Koszty procesów logistycznych. Kalkulacja kosztów Stosujemy ją gdy : przeprowadzamy kalkulacje rentowności gdy chcemy obliczyć koszt...

Logistyka - znaczenie

 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: 3 rozumienia logistyki, źródła znaczeniowe logistyki, 2 zasadnicze koncepcje logistyczne, system logiczny przedsiębiorstwa, metody prognozowania, dynamika rynku. Istota i rozwój logistyki w gospodarce odnośnie przedsiębiorstwa 3 rozumienia...

Logistyka - marketing

 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: główne cele logistyki, fazy marketingu sprzedaży i zakupów, zarządzanie logistyką marketingową, koszty logistyki, koszty magazynowania. Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw. Logistyka ma za zadanie utrzymanie możliwi...

Logistyka - procesy

 • Logistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: dwa znaczenia logistyki, fazy procesów logistycznych, struktury procesów logistycznych, klasyfikacja systemów logistycznych, 2 rodzaje popytu, metoda stałej wielkości zamówienia...

Łańcuchy logistyczne

 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Logistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4340

opracowane zagadnienia na egzamin 1. Zdefiniuj pojęcie łańcucha logistycznego.Łańcuch to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różneprocesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych do końcowychkonsumentów2. Zdefiniuj pojęc...

Pytania na kolokwium - Schemat układu logistycznego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

3 rodzaje powiązań miedzy układami rozdzielającymi i zbierającymi Schemat układu w skali makro , str. 177 Schemat zadania logistycznego w zakładzie produkcyjnym Schemat układu logistycznego w zakładzie dystrybucyjnym Podstawowe kroki w formowaniu SL opisać SL Schemat zadania logistycznego w dys...

Przepływy logistyczne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Logistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Przepływy logistyczne - (Wojciechowski) mogą być:1) liniowe (proste) , jedno- lub wielostopniowe, całkowicie niezależne od przepływu innych dóbr, gdyż bez względu na liczbę ogniw, przepływ tego towaru nie jest zależny od przepływu innych towarów, 2) logistyczne przepływy kombinowane (złożone) , zal...