Toksykologia z ekotoksykologią - strona 3

Podział i specyficzność biomarkerów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2499

Podział i specyficzność biomarkerów Biomarkery skutków biologicznych: Mogą to być addukty czynnika szkodliwego lub jego metabolitów z: DNA, białkami lub aminokwasami, zwykle w moczu. Addukty z hemoglobiną do 120 dni Addukty z albuminami do 20 dni Addukt z 4-aminobifenylo-hemoglobiną jako wskaźni...

Pojęcie i cechy metali ciężkich - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Pojęcie i cechy metali ciężkich Do metali zaliczamy: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W oraz niemetal Se W grupie metali ciężkich wsytępują pierwiastki niezbędne dla org: Mikroelementy: miedź, cynk, nikiel, chrom Oraz pierwias...

Efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, ozon - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

POWIETRZE - efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, ozon Efekt cieplarniany: Efekt cieplarniany jest to zjawisko występujące w atmosferze spowodowane obecnością w powietrzu pary wodnej, dwutlenku węgla, ozonu, tlenku węgla oraz metan...

Receptorowa teoria działania trucizn - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Receptorowa teoria działania trucizn Receptorowa teoria działania trucizn- teoria Ehrlicha: Substancje biologicznie czynne (egzogenne) wywołują tylko wtedy efekt biologiczny, gdy co najmniej przejściowo mogą łączyć się z substancjami (endogennymi) zwanymi receptorami. Receptor określa się jako st...

Rola cytochromów w interakcjach z lekami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

Rola cytochromów w interakcjach z lekami, reakcje z flawonoidami, heterocyklicznymi aminami aromatycznymi i z tyraminą Metabolizm: Cytochrom P-450. Głównymi enzymami zaangażowanymi w metabolizm leków zarówno aktywacyjny jak i detoksykacyjny są białka cytochromu P450. Uważa się, że są odp za tran...

Rola wartościowości w mechanizmie działania metali - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

Toksyczność rtęci, ołowiu, arsenu, kadmu i chromu. Rola wartościowości w mechanizmie działania metali. Zatrucia masowe metalami Rtęć: Początkowo uważano, że ma właściwości lecznicze, okazuje się, że jest dużo bardziej szkodliwy niż kadm Jed...

Typy połączeń cukrów z ksenobiotykami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Typy połączeń cukrów z ksenobiotykami 1) Reakcje sprzęgania z cukrami, powstają glikozydy. β-O-glikozydy, w których cząsteczka cukru przyłączona jest do grupy hydroksylowej ksenobiotyku β-N-glikozydy - cukier do grupy aminowej S-glikozydy - c...

Wolne rodniki - wprowadzenie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

Wolne rodniki - wprowadzenie Wolny rodnik- atom (lub cząsteczka) zdolny do samodzielnego istnienia mający 1 lub więcej niesmarowanych elektronów na orbicie walencyjnej (ostatniej). Jony metali przejściowych mają też niesmarowane elektrony na orbitach wewnętrznych, ale nie na ostatniej, więc nie są...

Wydalanie produktów biotransformacji u roślin i zwierząt - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Wydalanie produktów biotransformacji u roślin i zwierząt Różnice w metabolizmie roślin i zwierząt. Proces metabolizmu ksenobiotyków obejmuje u zwierząt: Transformacje Koniugację Wydalanie U roślin jest to samo tylko zamiast wydalania, kontpartmentacja Wnikanie do roślin i zwierząt: Zwierzęta...