Chemia - strona 36

Ustalanie wzorów i nazw soli

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wartościowość metali, ustalanie nazw soli, ustalanie wzorów sumarycznych, wzór ogólny soli, indeks stechiometryczny. ...

Adsorpcja - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Adsorpcja: zjawisko polegające na zagęszczaniu pewnej substancji na powierzchni ciała stałego lub cieczy, Absorpcja: zjawisko polegające na wchłanianiu pewnej substancji przez całą objętość cieczy czy ciała stałego ...

Polarność - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Polarność : przemieszczenie ładunku   orbitalu   cząsteczki w kierunku jednego z atomów   tworzących   wiązanie . Atom odznacza się większą

Związek chemiczny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Związek chemiczny: - w opisie makroskopowym: substancja, która ulega rozkładowi podczas reakcji chemicznych; - w opisie mikroskopowym: zbiór jednakowych cząsteczek heterojądrowych (związek kowalencyjnych) lub jednakowych, elektroobojętnych zespołów jonowych ( związek jonowy) ...

Wykład - miareczkowanie EDTA

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zastosowanie kompleksonu EDTA, bezwodnik kwasu krzemowego, zawartości Si2O w cemencie, oznaczanie zawartości tlenku wapniowego CaO, analiza ...

Oznaczanie stopnia agresywności gruntu - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 217

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: oznaczanie stopnia agresywności gruntu, zawartość jonów siarczanowych w gruncie, kwasowość wymienna, wyciąg octanowy, octan sodowy...

Chemia: mieszaniny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: mieszaniny, układy dyspersyjne, mieszaniny homogeniczne, mieszaniny heterogeniczne, zawiesiny, koloidy, stopy, rozpuszczanie. ...