Chemia - strona 35

Określenie modułu szkła wodnego - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cele ćwiczenia, oznaczanie zawartości wody suchej, oznaczanie zawartości Na2O w szkle wodnym, obliczanie miana roztworu, średnia objętość kwasu zużytego do miareczkowania...

Izomer - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Izomer: związki o tym samym wzorze sumarycznym, a więc o tym samym składzie ilościowym i jakościowym, lecz odmiennej budowie cząsteczki oraz różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi, Izotop...

Moment dipolowy - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Moment dipolowy jest miarą przesunięcia ładunku elektrycznego w cząsteczce; jest to iloczyn bezwzględnej wartości ładunku elektrycznego, zawartego w jednym z biegunów, oraz odległości biegunów : Moment dipolowy cząsteczki można wyznaczyć na podstawie pomiary

Polimer - wykład z chemii

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Polimer: materiał złożony z cząsteczek zawierających liczne, powtarzające się grupy atomów, tzw. mery: Monomer: substrat do otrzymania polimery, Mer: grupa atomów powtarzająca się w makrocząsteczce polimeru. Monomer i mer mają ten sam skład ale r...

Oznaczenie CaO - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: doświadczenie, oznaczanie CaO, obliczanie V średniego, oznaczanie sumaryczności zawartości aktywnych tlenków, spoiwa wapienne, wnioski z ćwiczenia...

Otrzymywanie soli

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sole obojętne, sole uwodnione, podział soli, otrzymywanie soli, aktywność metali. ...

Sole - właściwości i otrzymywanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: otrzymywanie soli, właściwości soli, sole, reakcje strąceniowe, tabela rozpuszczalności, dysocjacja elektrolityczna soli. ...

Tlenki proste

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: tlenki, podział tlenków, zastosowanie tlenków, nadtlenki, tlenki kwasowe, tlen...