Chemia - strona 31

Alkany, alkeny, alkiny

  • Chemia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 7203

Ma 1,5 strony. Porusza takie kwestie jak: własności fizyczne alkanów, szereg homologiczny alkenów, szereg homologiczny alkinów. Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których czą...

Alkeny - ćwiczenia

  • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 4445

Ma 2 strony. Podejmuje takie zagadnienia jak: podstawowe reakcje alkenów, właściwości fizyczne alkenów, właściwości chemiczne, zastosowanie alkenów, występowanie. Alkeny ulegają utlenieniu KMnO4 do glikoli. W trakcie chlorowania toluenu powstaje o...

Alkohole

  • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6426

Alkohole: R-OH [nie ulegają dysocjacji, odczyn obojętny] -uwodnienie alkenów -działanie silnych zasad na halogenoalkany [w H2O] -fermentacja alkoholowa cukrów + drożdże > CH3-CH...

Aniony i kationy

  • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4193

Ma 2 strony. ANIONY:1)Uz.Reakcje10CL--+2 Mno4--+16H=→5Cl2+2Mn2++8H2o 2NaJ+Cl2→2HaCl+I2,,,3BaCl2+2Na3PO4→6NaCl+Ba3(Po4)2 2MnO4+5NO2--+6H+→2Mn2++5NO3--+3H2O Na3PO4+MgCL2+NH4CL→MgNH4PO4+3NaCL 2 AgNO3+..Na2CO3→A2CO3+2NaNO3 BaCO3+2HNO3→Ba(NO3)2+H2O+CO2 2)Uz podane nazwy i wzory:AgNO3-Azotan 3 srebra K...

Chromatografia i ekstrakcja

  • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1757

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej o tym, na czym polega chromatografia i czym jest ekstrakcja. CHROMATOGRAFIA- opiera się na zjawisku selektywnej adsorpcji rozdzielanych substancji. Wykorzystuje się tutaj różne powinowactwa adsorpcyjnego składników mieszaniny do adsorbenta.(chrom. Cieczowa...

Cząstki elementarne

  • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2107

Ma 8 stron. Porusza takie zagadnienia jak: zasada nieoznaczoności Heisenberga, rozpad promieniotwórczy, liczby kwantowe, powinowactwo elektronowe, orbitale zdelokalizowane, prawo działania mas, CZĄSTKI ELEMENT: prot, neutr, elektrony; lekkie (leptony), średnie (mezony), ciężkie (barony) ZAS NIEOZ...

Elektrochemia ćwiczenia

  • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421

Ma 1,5 stron. Porusza takie kwestie jak: reakcje homogeniczne, reakcje heterogeniczne, sopień utlenienia pierwiastka, prawo Guldenberga. WODOROTLENKI : NaOH - sodu Mg(OH)2 - magnezu Fe(OH)2 - żelaza (II) Fe(OH)2 - żelaza (III) Cu(OH) - miedzi (I) Cu(OH)2 - miedzi (II) Cr(OH)2 - chromu (II) Cr(OH)3...

Geneza ropy naftowej

  • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3346

Ma 4 strony. Porusza takie zagadnienia jak: teorie pochodzenia ropy naftowej, procesy przeróbki ropy naftowej, destylacja frakcyjna, destylacja ropy naftowej, krakowanie. Geneza ropy naftowej nie została dotąd całkowicie wyjaśniona. Istnieją dwie grupy teori dotyczących pochodzenia ropy naftowej. ...

Kationy

  • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1554

Ma 1 stronę. I GR Dodawany odczynnik Ag+ Pb+2 Hg22+ HCl AgCl - biały osad PbCl2 - biały osad Hg2Cl2 - biały osad NaOH Ag2O - brunatny os. Pb(OH)2 - biały osad Hg2O - czarny osad K2CrO4 lub K2Cr2O7 Ag2CrO4, Ag2Cr2O7 czerwonobrunatny os. PbCrO4 - żółty osad Hg2CrO4 - brunatny osad II GR Dodawany od...

Kinetyka chemiczna

  • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1834

a 8 stron. Porusza takie zagadnienia jak: metody oznaczania szybkości reakcji, metoda relaksacyjna, definicja szybkości reakcji, rząd reakcji, cząsteczkowość reakcji, metoda izolowowania jednego czynnika, metody całkowe, metody różniczkowe, reakcje równoległe, energia Aktywacji, termodynamika fenom...