Chemia - strona 30

note /search

Test z chemii ogólnej i nieorganicznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Pytania obejmują zakres charakterystyki gazów , rozpuszczalności związków czy charakterystykę wzorów chemicznych. W sumie test składa się z 15 pytań zamkniętych wraz z odpowiedziami oraz danymi kontaktowymi autora z którym można się umów...

Test z chemii ogólnej i nieorganicznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

Pytania obejmują zakres energii elektronu, momentów dipolowych, zasadę Lewisa, gazy diamagnetyczne, parametry elektronu itp. W sumie test składa się z 15 pytań zamkniętych wraz z odpowiedziami oraz danymi kontaktowymi autora z którym moż...

Test z chemii ogólnej i nieorganicznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

Pytania obejmują zakres energii kinetycznej cząsteczek, entalpii, efektu cieplnego, kwasów Bornsteda, procesu elektrolizy itp. W sumie test składa się z 15

Chemia materiałów bud wyklad 2

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1694

'1 :21.o~, Krystalografia opisuje uporzadkowanie przestrzenne [onow, atomow, ezasteczek w siecikrystalicznej cial stalych. Elementy sieci: • wezly sieci - punkty w ktrirych znajduja si~ skladniki budujace siec (atomy, jony lub ezqsteczki), • prosta sieciowa - prosta przechodzaca przez siee na kto...

Oleje - ciecze hydrauliczne

 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1932

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: rodzaje napędów hydraulicznych, rola cieczy hydraulicznej, lepkość, zależność lepkości od temperatury, punkt anilinowy, skłonność do pienienia, zanieczyszczenia. Ponadto poznamy bliżej takie zagadnienia, jak: mineralne ciecze hydrauliczne, trudn...

Chemia - Miareczkowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3605

1. Miareczkowanie – objętościowe metody analizy ilościowej polegają na dokładnym określeniu ilości oznaczanego składnika poprzez mierzenie objętości roztworów odczynników o ściśle określonych stężeniach – reagując ze sobą w stopniu stechiome...

Chemia leków - metabolizm

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3150

zagadnienia do egz Zagadnienia z przedmiotu „Chemia Leków” rok 2007/2008 – egzamin ustny 1. Scharakteryzuj cele chemii farmaceutycznej 2. Scharakteryzuj reakcje metabolizmu I fazy 3. Scharakteryzuj reakcje metabolizmu II fazy 4. Scharakteryzuj sposoby wiązania się leku z miejscem działania. 5. Wyt...

Chemia - omówienie pierwiastków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1498

omówienie pierwiastków Wanad, Chrom PRZEDMIOT: CHEMIAPierwiastki: Chrom i WanadJoanna Jasińska 1012 1. Wanad symbol V nazwa angielska vanadium nazwa łacińska vanadium grupa 5 (V poboczna) - wanadowce liczba atomowa 23 masa atomowa 50,9415u konfiguracja elektronowa 1s22s2p63s2p6d34s2 temperatur...

Chemia - prezentacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 6314

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: substancje posiadające wiązania kowalencyjne, substancja posiadające wiązanie metaliczne, reakcje chemiczne, systematyka związków nieorganicznych, kwasy tlenowe, stopnie dysocjacji. Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania...