Chemia - strona 26

Sprawozdanie z hydrolizy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3717

doc zawiera 4 strony sprawozdania z hydrolizy z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Sprawozdanie porusza takie zagadnienia jak: definicja hydrolizy, co ulega hydrolizie, opis reakcji, pomiar pH, wskaźniki kwasowo-zasadowe, tabelka z zabarwieniami roztworu, a także prze...

Chemia - wykłady - Termodynamika chemiczna

 • Politechnika Śląska
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

CHEMIA – wykłady Podstawowe prawa chemii                  → → → → → → Mechanika kwantowa       Budowa cząsteczki │            │      │ │   S...

Amoniak-zastosowania oprócz nawozów oraz katalizatory w procesie produ...

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

AMONIAK - ZASTOSOWANIA OPROCZ NAWOZOW ORAZ KATALIZATORY W PROCESIE PRODUKCYJNYM AMONIAKU Produkcja amoniaku w świecie wynosi ok.125 mln t/r , z tego 85 % jest zużywane do nawożenia gleb bezpośrednio lub w postaci nawozów sztucznych. Z pozostałych 20 mln t/r część jest stosowana bezpośrednio jako cz...

Kondensaca kapilarna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2450

TEMAT : KONDENSACJA KAPILARNA - PORY TYPU BUTELKOWATEGO Kondensacja kapilarna - zjawisko wcześniejszej kondensacji pary w kapilarach, przed osiągnięciem ciśnienia pary nasyconej po nad płaską powierzchnią. Adsorpcyjne warstwy adsorbatu pokr...

Prawa gazowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

INNE PRAWA DOTYCZĄCE GAZÓW PRAWO BOYLE'A: Iloczyn ciśnienia p i objętości v danej masy gazu jest w stałej temperaturze wielkością stałą pv= const pv= 2k'T/3 gdzie T,k'- współczynnik proporcjonalności PRAWO CHARLESA (GAY- LUSSACA) Zakładając, że v= const, ciśnienie wywierane przez określoną ma...

Wpływ katalizatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

WPŁYW KATALIZATORÓW PRZENIESIENIA FAZOWEGO NA ETERYFIKACJĘ SORBITU CHLORKIEM ALLILU. Wielofunkcyjne związki allilowe(etery allilowe alkoholi wielowodorotlenowych) są ważnym półproduktem w przemyśle tworzyw sztucznych. W Polsce nie wytwarza się tych eterów, a na świecie otrzymuje się z alkoholu alli...

Kwasy, zasady, sole-otrzymywanie właściowości nazewnictwo

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1197

Kwasy Kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe, a ich ogólne wzory możemy przedstawić w sposób: HnNmOz   (HnR)  - kwasy tlenowe                                                HnR kwasy beztlenowe Cząsteczki kwasów zawierają jedno lub kilka ugrupowań H-O-E, a pozostałe atomy tlenu połączone są z tylko...

Metody otrzymywania soli-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1225

Metody otrzymywania soli Reakcja kwasu z zasadą -reakcja zobojętnienia NaOH + HCl = NaCl + H2O Na+ + OH- + H+ + Cl- = Na+ + Cl- + H2O Reakcja tlenku kwasowego z zasadą (tylko w przypadku soli

Nazewnictwo związków chemicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Tlenki wg nazw systematycznych ze wskazaniem ilości atomów tlenu i łączącego się z nim pierwiastka(używając liczebników greckich di-, tri-, tetra-, penta-, heksa- albo polskich: dwu-, trój- cztero- itd. po nazw...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

1.PLANETARNY MODEL ATOMU BOHRA Zgodnie z modelem Rutherforda cały dodatni ładunek atomu i cała jego masa jest skupiona w jądrze, wokół, którego po orbicie krąży elektron tworząc powłokę elektronową. Atom jest elektrycznie obojętny, czyli liczba elektronów jest taka, że dodatni ładunek jądra jest ró...