Chemia - strona 25

Chemia - Rodzaje węglowodorów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Rodzaje węglowodorów  Węglowodorami nazywa się związki , których składnikami są wyłącznie atomy węgla i  wodoru. W zależności od tego czy atomy tworzące szkielet węglowy związku połączone są w  łańcuchy czy pierścienie , węglowodory dzieli się na łańcuchowe (alifatyczne) i  pierścieniowe. Węglowodo...

Siarka i jej związki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

               Siarka    należy do pierw.o średnim  rozpowszechnieniu w skorupie ziemskiej.  Występuje w przyrodzie  w stanie wolnym,a także  w formie różnych minerałów, w postaci  siarkowodoru w niektórych wodach min.  i w  wyziewach wulkanicznych oraz wchodzi w skład  białek zwierzęcych.  Złoża s...

Sole w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

SOLE: MR: metal, reszta kwasowa Metal+ kwas Na + HCL--- Na Cl +1/2 H2O Tlenek metalu+ kwas Na2O+ 2HCL—2NaCl+ H2O Wodorotlenek + kwas- reakcja zobojętnia NaOH+ HCl—NaCl+ H2O Sól_kwas2- sól 2+kwas1 Na2CO3+ 2HCl—2NaCl +H2O+ CO2  Metal + niemetal Tl...

Adsorpcja. Roztwory koloidalne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1568

Ćwiczenie VI. Adsorpcja. Roztwory koloidalne Doświadczenie 1.  Adsorpcyjne działanie węgla aktywnego Do 50cm3  wody destylowanej dodajemy kilka kryształków błękitu tymolowego i 2 krople  wodnego   roztworu   amoniaku.   Wskaźnik   w   roztw...

Szereg homologiczny i węglowodory w transporcie morskim

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Szereg homologiczny  CnH2n+2. Związki  należące do takiego szeregu są względem  siebie homologami różniącymi się grupą  metylową -CH2.  Szereg :   Metan (CH4): CH4,  Etan (C2H6):CH3-CH3,  Propan (C3H8): CH3-CH2-CH3,   Butan (C4H10):  CH3-CH2-CH2-CH3,  ...

Tlenki w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Tlenki zasadowe  - to tlenki o budowie jonowej np.  Na20, K20, Ba0, Ca0- reagują z woda Tlenki kwasowe: większość tlenków nie metali np. Co Obojętne nie reagują z wodą- No , N20, CO, AL2O3 K2O+ H2O—2KOH SO2+ H O—H SO  CO +H O—H CO  CO+H O-...

Węglowodory-podział i charakterystyka

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Węglowodory  to związki, których składnikami są wyłącznie atomy węgla i wodoru. W  zależności od tego czy atomy tworzące szkielet węglowy związku połączone są w  łańcuchy, czy pierścienie, węglowodory dzieli się na  łańcuchowe (alifatyczne) i  pierścieniowe .  Podział węglowodorów łańcuchowych : 1)...

Wzory i właściwości kwasów karboksylowych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Wł.fiz . 1) temp. wrz. homologów wzrastają o 20C na każdą grupę CH2, 2) niższe kw.  szeregu są ruchliwymi cieczami o ostrym zapachu(kw. propionowy), 3)next  homologs.(8*C) to oleiste ciecz e o nieprzyjemnym zapachu, 4) kw.  alkanokarboksylowe, aromatyczne, dikarboksylowe to ciała stałe, 5)  (ogólni...

Substancje niebezpieczne w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

*substancje wykazujące korozję powierzchni stalowych lub aluminiowych przekraczające mm w  temp. 55C Polutanty morskie-substancje zanieczyszczające środo. Morskie (należą do nich związki z różnych  grup, które stanowią źródło zanieczyszczeń 

Hydroliza soli

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3269

doc zajmuje 3 strony i przedstawia materiał z jednych ćwiczeń z chemii. Temat jakiego dotyczy to reakcje elektrolitów z wodą - hydroliza soli. Materiał zawiera część teoretyczną oraz doświadczenia do przeprowadzenia (rozwiązane). Część teoretyczna omawia tematy: definicja hydrolizy i przykład rea...