Biochemia - strona 34

Biochemia - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Metabolizm alkoholu etylowego zachodzi w wątrobie i jest zależny od 2 enzymów. Pierwszym jest dehydrogenaza alkoholowa - to jest enzym, którego koenzymem jest NAD+, jest zlokalizowany w wątrobie i jest enzymem cynkozależnym. Metabolizuje rozmaite alkohole, ale najwyższe powinowactwo do tego enzymu w...

Biochemia żółtaczek - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Mogę Państwu obiecać, że jeśli ktoś dziś nie zrozumie biochemii żółtaczek, to już nigdy tego nie zrozumie, a będzie się to pojawiało przez resztę studiów na internie, chorobach zakaźnych itd. Tu są takie dwa ważne białka, których zadaniem jest wiązanie tlenu: Pierwsze to znana dobrze jeszcze ze szk...

Kwas moczowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kwasu moczowego. Przypominam, że prawidłowa urykemia jest na poziomie nie przekraczającym 7 mg% kwasu moczowego, a urykozuria, czyli wydalanie dobowe nie powinno przekraczać 600 mg/dobę. Jeśli jest więcej to mówimy oczywiście o hiperurykozurii, natomiast jeśli stę...

Biochemia narządowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Biochemia narządowa cz. I Skończyliśmy całą biochemię przemiany pośredniej, zajmujemy się biochemią narządową, a ściślej są to jakieś podstawy biochemii klinicznej, będziemy bardzo mocno zahaczać o klinikę, a to nakłada konieczność poszerzania swojej wiedzy żeby wiedzieć o czym będą wykłady. Białk...

Biochemia kamicy nerkowej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Biochemia kamicy nerkowej To jest takie schorzenie przewlekłe, które polega na tworzeniu się złogów w drogach moczowych oraz w miąższu nerki. Problem jest o tyle istotny, że jest to patologia częsta. Szacuje się, że około 0,1% populacji wymaga co roku hospitalizacji z powodu kamicy nerkowej, czyli ...

Zestawy pytań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. Cezary Mądrzak
 • Biochemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2002

-Struktura 2 drugorzędowa białek -Cukry proste: struktura, klasyfikacja i (opcjonalnie) funkcje -szlak pentozofosforanowy -aminokwasy białkowe budowa właściwości, klasyfikacja -glikoliza -lipidy błonowe, budowa, właściwości i funkcje -oddziaływania w białkach -budowa i funkcja nukleotydów -

Glukoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

Krystaliczna glukoza ma budowę cykliczną. Sześcioczłonowy pierścień hemiacetalu powstaje w wyniku reakcji grupy aldehydowej przy atomie węgla C1 z grupą hydroksylową przy atom...

Indukcja, represja genów, kontrola ekspresji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4627

Regulacja biosyntezy bia łek-w chromosomach można wyróżnić kilka rodzajów genów: -gen regulator wytwarzający swoiste białko-represor, -gen operator kierujący biosyntezą białka, -geny struktury odpowiedzialny za syntezę białek wyznacza...

Inhibicja kompetycyjna niekompetycyjna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3213

Inhibijca kompetycyjna i niekompetycyjna enzymu 1.Inhibitor- związek chemiczny powodujący zahamowanie, bądź spowolnienie reakcji chemicznej.Proces ten to inhibicja. Inhibitor powoduje zarówno spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej, jak również obniża aktywność katalizatora w reakcji...

Klasy enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1848

klasy enzymów , klasyfikacja enzymów w zależności od rodzaju katalizowanej reakcji na sześć klas: 1) oksydoreduktazy (oksydazy) - katalizujące reakcje utleniania i redukcji, 2) transferazy ...