Biochemia - strona 33

Biochemia - wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

­­­­ Witamina C Witamina C jest pochodną glukozy, we wszystkich organizmach zwierzęcych poza naczelnymiNaczelnymi i świnką morską. Witamina C jest wytwarzana w tzw. szlaku kwasów uronowych. U tych organizmóworganizmów, u których wspominałem występuje blok metaboliczny, wskutek tego na pewnych etapac...

Biochemia - wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Generalnie wyróżniamy trzy rodzaje transportu przez błony, jeśli patrzeć na kierunek i samą filozofię tego procesu: Uniport - mianowicie jeśli przez układ błonowy, wędruje jedna cząsteczka w jedną stronę. Pamiętamy, że jest to transport charakterystyczny dla substancji, usytuowanej na zewnątrz błon...

Biochemia - wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Jony wapnia wpuściliśmy do wnętrza kom. poprzez otwarcie kanałów wapniowych typu ROC, czyli zależnych od receptora, oraz kanałów zależnych od drugich przekaźników, czyli SMOC-ów ( kanały te otwiera ligand, którym jest odpowiedni wtórny przekaźnik ) uwolniliśmy jony wapnia z magazynu wewnątrzkomórkow...

Biochemia - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Śródbłonek są to kom. wyścielające wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych, tętniczych i żylnych, jest to największy bez wątpienia gruczoł endokrynowy, ponieważ u dorosłego waży on od 2 do 3 kg. Żaden inny narząd dokrewny tyle w organizmie człowieka nie waży. Jest to nie tylko gruczoł dokrewny a...

Biochemia - wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

Czynniki determinujące działanie hormonów: Biosynteza Uwalnianie z kom. Polimorfizm receptorów Metabolizm Wiązanie z białkami transportującymi - temat rozmaitych zaburzeń w zakresie syntezy i transportu do błony jak i uwalniania z kom. z grubsza można sobie wyobrazić bo jest to podobne jak z cy...

Biochemia - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

Związkiem wyjściowym dla syntezy hormonów sterydowych jest cholesterol. W narządach w których dochodzi do biosyntezy hormonów sterydowych, a są to narządy, które mają swój rodowód wywodzący się z mezodermy, występuje układ enzymatyczny, który jest zdolny ten cholesterol dalej przekształcać. Choleste...

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400

Zacznijmy proszę państwa od tego po co w ogóle węglowodany spożywamy. Główna funkcja węglowodanów to-funkcja energetyczna. To nie jest dobry materiał energetyczny i z tego wynika że będzie używany wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, a tą sytuacją kryzysową jest okres głodu między posiłkami. Natomias...

Biochemia - wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

Znacznie ważniejszą rzeczą od rozpoznania cukrzycy jest jej monitorowanie. Jest to dlatego takie ważne ponieważ w każdych większych programach międzynarodowych udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że im bardziej jest cukrzyca kontrolowana, tzn. osiąga się prawidłową glikemię - tym mniejsza jest w t...

Biochemia - wykład 10

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

HDL należą do lipoprotein bogatych w cholesterol. Na ich powierzchni znajduje się cholesterol wolny i fosfolipidy. We wnętrzu znajduje się cholesterol zestryfikowany i bardzo niewiele trójglicerydów. Trójglicerydy nie są zasadniczym elementem składowym HDL ale pojawiają się na pewnym etapie jako pre...

Biochemia - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

Wykład będzie się składał z kilku elementów. Pierwszy element na który zwrócę uwagę to jest powiązanie pomiędzy metabolizmem lipidów a węglowodanów, w dwóch bardzo ważnych okresach, biorąc pod uwagę żywienie człowieka, mianowicie okres międzyposiłkowy, czyli preresorbcyjny, a to innymi słowy jest ok...