Biochemia - strona 32

Wyznaczanie nadmiaru molowej objętości mieszania dla układu dwuskładni...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1540

Wyznaczanie nadmiaru molowej objętości mieszania dla układu dwuskładnikowego Celem doświadczenia było wyznaczenie zależności nadmiaru molowej objętości mieszaniny dwóch substancji ciekłych od składu z wykorzystaniem piknometrycznego pomiaru gęstości mieszaniny ciekłej. W naszym doświadczeniu ważył...

Rozszczepienie kompleksu peptydów, białek - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Henryk Kudzin
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

ANALIZA BIAŁEK/PEPTYDÓW 1. ROZSZCZEPIENIE KOMPLEKSU PEPTYDÓW (BIAŁEK) 2. ROZDZIAŁ SKŁADOWYCH PODJEDNOSTEK PEPTYDOWYCH/ BIAŁKOWYCH 2.1. PRZERWANIE MOSTKÓW DISIARCZKOWYCH 3. SELEKTYWNA DEGRADACJA ŁAŃCUCHA BIAŁKA/PEPTYDU 4. ANALIZA SKŁADU AMINOKWASOWEGO PEPTYDU/BIAŁKA & MASY CZASTECZKOWEJ 5. ...

Równowagi protolityczne kwasowo - zasadowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Henryk Kudzin
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE KWASOWO-ZASADOWE RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE KWASÓW -2.303RTlogK = ∆H - T∆S pk = 3.8 4.8 5.0 2.8 0.2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 1.3 4.3 2.9 5.7 4.2 5.6 4.3 5.3 4.5 5.3 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 pk1 pk2 4.8 4.7 1.9 6.2 3.0 4.4 pk1 pk1 pk2 pk1 pk2 ...

Stałe kwasowości aminokwasów i ich symbole - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Henryk Kudzin
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

STAŁE KWASOWOŚCI AMINOKWASÓW AK pK1 pK2 pK3 pK4 pHi Gly 2.34 9.60 5.97 A, I, L, V, M 2.3±0.02 9.6+0.09 5.96-6.02 Pro 1.99 10.6 6.30 Ser 2.21 9.15 5.68 Thr 2.71 9.62 6.16 Cys 1.71 8.27 (SH) 10.78 (NH3) 5.02 [Cys]2 1.04 2.05 8.0 10.26 5.03 Phe 1.83 9.13 5.48 ...

Izolacja kwasów nukleinowych z komórek bakterii - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Wykonanie: Biochemia Laboratorium Sprawozdanie nr 2 11.10.2011 Temat: Izolacja kwasów nukleinowych z komórek bakterii Na samym początku do próbówki Eppendorfa dodaliśmy: 0.1 ml gęstej zawiesiny bakterii (E. Coli) 0.4 ml roztworu lizu...

Skąd pierwiastkowy komórki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Wykonanie: Biochemia Laboratorium Sprawozdanie nr 1 27.09.2011 Temat: Skład pierwiastkowy komórki Zad. 4. Wykrywanie fosforu, siarki i żelaza: Materiały i odczynniki: masa popielna rozcieńczony kwas azotowy VI 0,1 N - HNO3 rozcieńczony ...

Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1267

Sprawozdanie nr 5 Temat: Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych na przebieg reakcji enzymatycznej. Zadanie 1. Wpływ pH na aktywność inwertazy drożdży. Wykonanie: Przygotować 7 probówek. Do 6 probówek wprowadzić po 1 ml odpowiedniego buforu o pH 3; 4,7; 5; 7; 9 i 11. Następnie do każdej probówki ...

Inicjacja transkrypcji

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BIAŁKA WIĄŻĄCE/INICJACJA TRANSKRYPCJI Rozdział 11 Budowa kompleksu inicjującego transkrypcję. Transkrypton jest początkowym produktem ekspresji genomu, jest to zbiór cząsteczek RNA pozostałych po transkrypcji tych genów kodujących białka, w których zawarta informacja genetyczna jest potrzebna komó...

Biochemia - wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

Opowiem państwu o tym, jakich szkód może narobić witamina D. Jeżeli przekarmiamy kogoś witaminą D to może wystąpić proces miażdżycowy. Do najważniejszych efektów należy uwalnianie jonów wapnia, mamy wiec do czynienia z efektem osteolitycznym a n...