Biochemia - strona 31

Biochemia-pytania Zestaw 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Zestaw 1 1. Zapisz wzorami strukt. reakcje, podaj dokładne nazwy wszystkich reagentów i nazwy enzymów: a) reakcji gdzie utleniaczem jest NADP+ b) reakcji, gdzie koenzymem jest biotyna c) reakcji, gdzie reagentem jest 3-hydroksyacylo-CoA d) reakcji...

Regulacja aktywności enzymatycznych w komórkach-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

REGULACJA AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNYCH W KOMÓRKACH Aktywność określonego enzymu w komórce jest funkcją: Stężenia tego enzymu w komórce (liczby cząsteczek E przypadającą na objętość komórki) Sprawności katalitycznej enzymu - mierzymy ją aktywnością molową (liczba moli substratu, którą 1 mol enzymu je...

Regulacja aktywności enzymu reakcji AB-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

REGULACJA AKTYWNOŚCI ENZYMU REAKCJI A B Regulacja odbywa się w ten sposób, że pojawienie się dużych ilości substratu działa aktywująco, powoduje zwiększenie aktywności tego enzymu. Końcowe produkty hamują aktywność tego enzymu Taka sytuacja może mieć różne podłoże molekularne Regulacja stężenia ...

Regulacja aktywności specyficznej enzymu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Regulacja aktywności specyficznej enzymu, aktywności molowej: Aktywność molowa - ilość substratu jaką jest on w stanie przerobić w czasie 1s, zależy od rodzaju enzymu. Może ona podlegać pewnej regulacji. Wyróżniamy dwa mechanizmy regulacji aktywności enzymu: Regulacja sprawności katalitycznej enzym...

Regulacja poziomu glikogenu w komórkach-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386

REGULACJA POZIOMU GLIKOGENU W KOMÓRKACH (przykład regulacji przez fosforylację i defosforylację) P pirofosforylaza UDP syntaza glukoza glikozydowa glikogenowa Glc-1-P UDP-Glc glikogen glukoneogeneza UTP PPi UDP fosforylaza glukoza gliko...

Ruchliwość elektroforetyczna koloidów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

Ruchliwość elektroforetyczna koloidów; Potencjał elektrokinetyczny Cel: Celem doświadczenia było wyznaczenie potencjału elektrokinetycznego koloidu AgSCN na podstawie zaobserwowanej ruchliwości elektroforetycznej owego koloidu. Przebieg doświadczenia: Na początku przygotowałyśmy roztwór AgSCN pr...

Szlak glukoneogenezy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

SZLAK GLUKONEOGENEZY: - zwykło się rozpatrywać glukoneogenezę jako przekształcenie pirogronianu w glukozę, jednakże powinno się ją traktować nieco szerzej - chodzi nie tylko o syntezę glukozy z pirogronianu ale również z wielu innych, drobnocząsteczkowych związków, np. mleczan; niektóre aminokwasy ...

Wyznaczanie krzywej binoidalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1050

Wyznaczanie krzywej binoidalnej Celem mojego doświadczenia było wyznaczenie krzywej binoidalnej na podstawie miareczkowania mieszanin dwóch związków trzecim (w naszym wypadku miareczkowałam skażonym