Biochemia - strona 30

Biochemia-pytania zestaw 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Zestaw 3 1. cAMP-co to jest-pełna nazwa, gdzie produkowane, z czego, jaki enzym katalizuje i do czego służy. 2. Jakie cząsteczki chemiczne przenoszą enzymy, których kofaktorami są: a) fosforan pirydoksalu b) biotyna c) S-adezylometionina d) i jak...

Biochemia-pytania zestaw 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zestaw 4 1. Napisać strukturalnie reakcje (wszystkie enzymy i nazwy) a) z ATP do AMP i PPi b) z szczawiooctanem jako substratem c) reakcja gdzie cząsteczka wody przyłącza się do wiązania podwójnego d) z FAD jako reduktorem 2. NADPH co to jest - pełna nazwa a) z czego się składa b) połączyć kreska...

Biochemia-pytania Zestaw 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zestaw 5 1. Napisz strukturalnie reakcje, w których: a) zachodzi międzycząteczkowe przeniesienie fragmentu dwuwęglowego b) zachodzi dehydratacja z wytworzeniem wiązania podwójnego c) występuje wolny CoA d) z NADP jako utleniaczem. 2. GLICERO...

Biochemia-pytania zestaw 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Zestaw 6 1. Reakcje: a) z powstającym AMP b) z kinazą c) z fosforanem pirydoksalu d) z karboksylacją. 2. Hormony sterujące syntezą / rozpadem glikogenu a) gdzie powstają b) na jakie enzymy działają c) jaka jest ich natura chemiczna d) opisać dowolny szlak regulacji w syntezie / rozpadzie w miarę m...

Biochemia-pytania Zestaw 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Zestaw 7 1. Napisz wzorami strukturalnymi reakcje: a) oksydacyjnej dekarboksylacji b) izomeracji keto-aldolowej c) w której bezpośrednio uczestniczy ATP d) w której enzymem jest fosfataza. 2.

Biochemia-pytania Zestaw 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Zestaw 8 1. Pirogronian jest jednym z centralnych metabolitów komórkowych i może powstawać w wyniku przemian cukrów, glicerolu, a także niektórych aminokwasów. Ile moli wiązań wysokoenergetycznych (w przeliczeniu na ATP) może d...

Biochemia-pytania Zestaw 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Zestaw 9 1. Glicerol, powstający w wyniku lipolizy pokarmowych lub zapasowych tłuszczów, może ulegać pełnemu utlenieniu do H2O i CO2. W wyniku jakich reakcji glicerol może włączyć się w typowe szlaki metabolizmu komórkowego? (podaj odpowiednie reakcje) Ile energii użytecznej (w przeliczeniu na mole...

Biochemia-pytania Zestaw 10

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Zestaw 10 1. Powstający w intensywnie pracujących mięśniach kwas mlekowy może zostać wykorzystany do resyntezy glukozy. Gdzie zachodzi i jak się nayzwa ten proces? Ile „kosztuje” (w przeliczeniu na mole ATP) resynteza 1 mola glukozy z kwasu mlekowego? 2. Zapisz (jeśli potrafisz wzorami strukturaln...

Biochemia-pytania Zestaw 11

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Zestaw 11 1. Napisz wzorami strukturalnymi po dwa konkretne przykłady reakcji enzymatycznych zachodzących w cytosolu matriks mitochondrialnej. Nazwij te enzymy, podaj ewentualnie pełne nazwy koenzymów z którymi współpracują oraz określ w jakich s...

Biochemia-pytania Zestaw 12

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Zestaw 12 1. Napisz wzorami strukturalnymi po jednym konkretnym przykładzie reakcji katalizowanej przez: a) fosfatazę b) dehydrogenazę zależną od NADP+ c) karboksylazę d) mutazę Nazwij od...