Biochemia - strona 29

Katabolizm aminokwasów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2058

Katabolizm aminokwasów Transaminacja (aminotransferazy): Reakcje katalizowane przez: Aminotransferazę asparaginową Aminotransferazę alaninową Jest bardzo dużo różnych aminotransferaz, które katalizują reakcję transaminacji. Określony aminokwas oddaje gr. aminową na ketokwas, którym najczęściej...

Koszty syntezy 1 mola glukoza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

KOSZT SYNTEZY 1 MOLA GLUKOZY - Z PIROGRONIANU: - do syntezy 1 mola glukozy potrzebne są 2 mole pirogronianu - 2 mole pirogronianu muszą być przekształcone w 2 mole szczawiooctanu - pierwsza reakcja katalizowana przez enzym zlokalizowany w matrix mitochondrialnej - na każdy mol pirogronianu potrzeb...

Otrzymywanie i badanie hydrolizatu RNA z drożdży-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1561

Paulina Krzemińska 19.10.2011 r. Opis doświadczenia 3: Otrzymywanie i badanie hydrolizatu RNA z drożdży. Izolacja hydrolizatu RNA z drożdży: Zmieszałam 20,57 g drożdży z 24 ml wody destylowanej w celu rozpuszczenia ich i przeprowadzenia do roztworu wodnego. Do roztworu dodałam 5 ml 40%-owego roz...

Mostki disiarczkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1750

MOSTKI DISIARCZKOWE (wytwarzanie lub ich rozpad) - kolejny rodzaj modyfikacji kowalencyjnych. Niektóre enzymy są aktywne w formie zredukowanej - kiedy występują cysteiny z wolnymi grupami -SH, a inne enzymy mają aktywną formę gdy pomiędzy resztam...

Nuklozydodifosfocukry-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

NUKLEOZYDODIFOSFOCUKRY - NUKLEOTYDOCUKRY - POCHODNE CUKRÓW PROSTYCH: - zasada azotowa - taka, jaka występuje w kwasach nukleinowych np. adenina, guanina,

Oksydacyjna deaminacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4676

Najważniejszym enzymem z gr. katalizujących tego typu reakcje jest dehydrogenaza glutaminianowa, która działa na glutaminian jako substrat.Cz. glutaminianu jest utleniana (utleniaczem może być: NAD i NADP ), przy udziale cz. Wody następuje rozpad utlenianego intermediatu do ketoglut...

Potencjał równowagowy i charakterystyka prądowo-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1183

Potencjał równowagowy i charakterystyka prądowo-napięciowa elektrody cynkowej i miedzianej Cel: Celem ćwiczenia było wyznaczenie potencjału równowagowego ogniw cynkowego i miedziowego oraz wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej tych elektrod. Przebieg doświadczenia: W pierwszej części d...

Biochemia- pytania zestaw 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Zestaw 2 1. Reakcje a) powstaje wiązanie podwójne b) rozpada sie wiązanie C-C c) z fosforanem pirodoksalu jako kofaktor d) powstaje wiązanie tioestrowe 2. Świnki wcinają ziemniaczki w jakich procesach powstają acetylo-CoA i glicerol potrzeby do syntezy ich tłuszczyku. Ile moli ATP i reduktora potr...