Biochemia - strona 27

B-oksydacja kwasu tłuszczowego - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512

B-oksydacja kwasu tłuszczowego Rozkład cząsteczek kwasów tłuszczowych na dwuwęglowe fragmenty, które następnie wchodzą do cyklu kwasu cytrynowego. Beta-oksydacja. W komórkach (mitochondria) kwasy tłuszczowe ulegają aktywacji do tioestrów prz...

Chemizm fotosyntezy - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

CHEMIZM FOTOSYNTEZY Istotą procesu fotosyntezy jest redukcja węgla odbywająca się stopniowo 6CO2 + 6H2O energia słon. chloroplasy - C6H12O6 + 6 O2   Na proces fotosyntezy składają się dwie fazy: - świetlna - ciemna Faza świetlna ( lewa strona równania ) przebiega w systemie lamlarnym ciałka ziel...

Wykład o aminokwasach

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2177

Aminokwasy    Aminokwasy to związki organiczne, które w swych cząsteczkach zawierają:  - grupę karboksylową –COOH o właściwościach kwasowych  - grupę aminową –NH2 o właściwościac...

Kataliza enzymatyczna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

Kataliza enzymatyczna    1. Swoistość enzymu względem katalizowanej reakcji i względem substratu (specyficzność reakcji i  specyficzność substratowa)     2. Budowa enzymu  holoenzym = koenzym + apoenzym    3. Mechanizm działania enzymów    E+S ↔ ES → E+S    Reakcja katalizowana przez enzym rozpoczy...

Kwasy nukleinowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1183

Kwasy nukleinowe  Prawidłową strukturę DNA określili po raz pierwszy w 1953r. dwaj naukowcy, pracujący  wówczas na Uniwersytecie w Cambridge – biochemik J. Watson i biofizyk F. Crick. Dokonali oni  tego wykorzystując zdjęcia rentgenowskie DNA.    Kwasy nukleinowe  - są wielocząsteczkowymi substancj...

Materiały na zaliczenie - Fosfolipidy

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

1A. Fosfolipidy – budowa i znaczenie.      Fosfolipidy - Cząsteczka fosfolipidu składa się z dwóch fragmentów różniących się  powinowactwem do wody: hydrofilowej główki i hydrofobowego ogonka. Hydrofobowy  ogonek cząsteczki fosfolipidu jest utworzo...

Opracowane zagadnienia na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

BIOCHEMIA   1 jaki jest mechanizm powstawania spolaryzowanego wiązania?  Wiązanie kowalencyjne  powstaje między dwoma atomami niemetali, których wzajemna  różnica elektroujemnoś...

Pytania i odpowiedzi do kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

  1. Różnica między adaptacją fizjologiczną, a socjologiczną.  A. socjologiczna:  -selekcja tych organizmów których aparat enzymatyczny jest przez najbardziej pożądany  -nie zmieniamy organizmów  -nie zmieniamy aparatu enzymatycznego  A. Fizjologiczna  -polega na dostosowaniu odpowiednich enzymów d...

Tłuszcze - defincja i podział - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1666

Tłuszczowce    Tłuszcze  - są estrami wyższych kwasów organicznych (kwasów tłuszczowych) oraz alkoholu  trójwodorotlenowego (gliceryny) lub wyższych alkoholi jednowodorotlenowych . Ich cechą  wspólną jest :   - względna nierozpuszczalnosć w wodzie   - rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznyc...

Wybrane zagadnienia chemii organicznej - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665

Wybrane zagadnienia chemii organicznej    -  Istota wiązań chemicznych  ( grupy funkcyjne ):  Grupy funkcyjne  - atom lub kombinacja połączeń atomów, które w istotny sposób określają rodzaj  reakcji chemicznych, jakim ulęgają dane związki organiczne.     -