Fizjologia człowieka - strona 4

Choroby cywilizacyjne - wykład - Otyłość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1715

Choroby cywilizacyjne: - cukrzyca -otyłość -choroba niedokrwienna serca - siedzący tryb życia - zaburzenie gospodarki lipidowej (duże stężenie cholesterolu z...

Układ krwionośny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274

I. Wielkość tlenu, jaką krew może roznieść z płuc po całym organizmie w ciągu 1 minuty zależy od ogólnej ilości hemoglobiny we krwi oraz ilości hemoglobiny w każdej krwince. Zmniejszenie którejś z tych (różne formy anemii) zmniejsza pojemność tlenową krwi, tzn. ilość tlenu, jaką może przenieść każd...

Układ krążenia - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1512

II. Układ krążenia składa się z naczyń krwionośnych (tętnice, żyły, naczynia włosowate) oraz z serca. Serce otrzymuje z płuc (pęcherzyków) na drodze dyfuzji (większe stężenie tlenu jest na zewnątrz organizmu człowieka) do krwioobiegu -...

Układ krążenia - wykład cz. 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

[Powstaje różnica między ilością tlenu transportowanego do tkanek tętnicami a ilością odprowadzaną żyłami. Zawartość tlenu we krwi odpływającej żyłami z tkanek i narządów jest niższy niż we krwi, która dopływa tętnicami - różnica tętniczo-żylna] X. Pojemność tlenowa 5- 7 ml tlenu/ 100 ml krwi w sp...

Zmęczenie i zmiany zmęczeniowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (IX WYKŁAD, 28.04.2011 r.) [Środowisko kwaśne zaburza działanie pewnych enzymów. W procesie glikolizy następuje powstanie ATP, ale enzymy mogą nie działać dobrze.] 1. Czynnikiem, który odgrywa istotne zmiany w zmęczeniu jes...

Fizjologia człowieka w warunkach wysokogórskich, zjawisko hipoksji 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

7. Wydolność fizyczna na dużych wysokościach zmniejsza się już od 1000 m n.p.m. (gdy jest duży stosunek ATP do ADP - dużo energii jest spalane; w górach jest więcej ATP niż ADP - problem z energią) Mniejsze wykorzystanie glikogenu mięś...

Układ nerwowy - elementy i omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1274

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (II WYKŁAD, 3.03.2011 r.) 1. Kierunek przewodzenia: - antydromowo - ortodromowo - przepływ w warunkach fizjologicznych 2. Neurony aferentne - czuciowe, przewodzą informacje bezpośrednio od receptorów, ich ciała komórkowe leżą na obwodzie (głównie w zwojach rdzeniowych i czas...

Mechanizm regulujący i układ hormonalny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1918

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA (III WYKŁAD, 10.03.2011 r.) 1. W mechanizmie regulującym wyróżniamy 3 części: Centrum kontroli lub centrum integrujące - które otrzymuje i przetwarza, przerabia informacje dostarczone przez receptor. Receptor - czuły, wrażliwy na zmiany warunków środowiska lub określony bodziec...

Układ ruchowy (mięśniowy) - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575

5. UKŁAD MIĘŚNIOWY / UKŁAD RUCHOWY - jest to układ umożliwiający przemieszczanie się organizmu w przestrzeni oznaczającej go oraz utrzymywanie lub zmianę wzajemnego ułożenia poszczególnych jego elementów. a) Narząd ruchowy: *Czynny : część układu nerwowego (kontrolujemy ruchy) - mięśnie, w których...