Fizjologia człowieka - strona 3

Rodzaje fizjologii, budowa komórki i układ nerwowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

Fizjologia (gr. Physis - natura) - nauka o czynnościach organizmów żywych. Zakres fizjologii obejmuje badania czynności organizmów jako całości, a także poszczególnych narządów, tkanek, komórek. Fizjologia komórki (cytofizjologia) - Bada czynności, funkcje życiowe komórki jako podstawowej jednostki...

Rodzaje neuronów i połączenia synaptyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4158

Neurony aferentne (czuciowe)- nazywane czuciowymi, przewodzą informacje bezpośrednio od receptorów, ich ciała komórkowe leżą na obwodzie (głównie w zwojach rdzeniowych i czaszkowych), a aksony zmierzają do ośrodkowego układu nerwowego Neurony eferentne - są to takie neurony, których ciało wraz z de...

Ośrodkowy układ nerwowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1575

Ośrodkowy układ nerwowy to mózgowie i rdzeń kręgowy. Podstawowe elementy mózgowia: •Rdzeń przedłużony •Most •Móżdżek •Śródmózgowie •Międzymózgowie •Kresomózgowie Istota szara - ...

Układ wewnątrzwydalniczy i neurohormony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

Układ wewnątrzwydalniczy Centralną częścią układu hormonalnego (dokrewnego) jest podwzgórze, które produkuje oksytocynę, ADH, wazopresynę, one spływają do przysadki (tylny płat). Przedni płat wydziela hormon adrenokortykotropowy (ACTH) i FSH. ...

Tlen, a organizm człowieka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Zmiany adaptacyjne i wydajności z wiekiem Zwiększa się zapotrzebowanie na tlen. Im większy wysiłek tym większe zapotrzebowanie. Stan równowagi czynnościowej - zachodzi w trakcie wykonywania wysiłku, u aktywnych osób zachodzi szybciej. O zużyciu tlenu przez organizm decydują 3 czynniki: Wielkość za...

Mięśnie - rodzaje, mechanizm skurczu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1141

Adaptabilność a środowisko Właściwości biologiczne nabywane są w trakcie rozwoju osobniczego pod bezpośrednim wpływem czynników środowiska ( właściwości fenotypowe) , które nie SA utrwalone i przekazywane dziedzicznie. Genotyp zapewnia jednostce plastyczność w stosunku do czynników środowiskowych. ...

Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - Wysiłek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3311

Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych Pojedyncze pobudzenie błony komórki mięśniowej, przejawiające się potencjałem czynnościowym trwającym kilka milisekund (5ms), wyzwala skurcz pojedynczy. Pobudzenie mięśnia serią bodźców, w której przerw...

Ciężkość pracy dla poszczególnego człowieka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Klasyfikacja ciężkości pracy na podstawie wielkości obciążenia względnego (%V O2max ) Praca %V O2max Lekka 50% Subiektywne odczucie ciężkości pracy Skala subiektywnej oceny ciężkości pracy w punktach wg Borga Punkty Praca 6, 7, 8 Wyjątkowo lekka 9, 10 Bardzo lekka 11, 12 Dosyć lekka 1...

Wysiłek fizyczny i metabolizm - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Wysiłki, w których decydującą rolę w procesie generowania energii niezbędnej do skurczów mięśni pełnią procesy tlenowe nazywamy wysiłkami tlenowymi. Są to wysiłki wykonywane przez dłuższy czas uwarunkowany intensywnością, gdzie po upływie 2-6 minut funkcje zaopatrzenia tlenowego pokrywają zapotrzeb...

Hemoglobiana - jej rodzaj i rola

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Hemoglobina transportuje tlen. Skład hemoglobiny: Białko: globina - 96% Barwnik: hem - 4% Globina zbudowana jest z 4 łańcuchów polipeptydowych z 2 identycznymi parami. Hem - każda jego cząsteczka ma zdolność do nietrwałego, luźnego przyłączenia 1 cząsteczki O 2. Tlen wchodzi pomiędzy Fe a jedną z...