Politechnika Warszawska - strona 707

Telematyka transportu - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Radiołączność Podział fal radiowych: Podział radiokomunikacji: CB Radio System Modulacja AM Modulacja FM ...

Aparatura chemiczna i procesowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jakub Gac
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: proces przepływowy, procesy cieplne, procesy dyfuzyjne, procesy z reakcją chemiczną, schemat technologiczny...

Inżynieria chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: suszarka, para nasycona, schemat, równowaga z parą, suszarka - ciecz wrząca...

Inżynieria chemiczna - ćwiczenia - destylacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ćwiczenia, inżynieria chemiczna, czas opróżniania cylindrycznego, destylacja, gęstość cieczy....

Teorie szybkości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: równanie Arheniusa, teoria Archeniusa, teoria zderzeniowa, teoria stanu przejściowego, funkcja rozkładu....

Ogniwa stężeniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ogniwa stężeniowe, wzór Hendersona, wzór z przenoszeniem, katoda, anoda....

Chemia fizyczna - kolokwium - Stopień dysocjacji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przewodność właściwa, przewodność molowa, stopień dysocjacji, rozpuszczalność, przewodność elektrolityczna....