Politechnika Warszawska - strona 704

Ergonomia-oświetlenie - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wpływ oświetlenia, barwy, rola barw, czytelność, temperatura barwowa....

Wykłady z demografii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: statystyka, zbiory, mnogości, źródła zbieżności....

Statystyka - pytanie 43

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

43. Kiedy współczynnik korelacji jest równy zeru? Podaj przykład. Współczynnik korelacji = 0 gdy nie ma w ogóle korelacji, jakieś populacje nie mają ze sobą związku. Np ...

Statystyka - pytanie 65

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

65. Dlaczego posługujemy się tablicami rozkładu normalnego? Z konieczności? Dla wygody? Aby zaimponować niematematykom? Dla wygody, ponieważ łatwo można go odczytać. ...

Statystyka - pytanie74

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

74. Dlaczego posługujemy się tablicami rozkładu normalnego? Z konieczności? Dla wygody? Aby zaimponować niematematykom? Dla wygody, ponieważ łatwo można go odczytać. ...

Statystyka - wykład 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wzory, rysunki, testowanie hipotez, hipotezy. ...

Obieg Joulea - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Obieg Joulea . Spraw. obiegu. ηt=1- 1/εk-1; Tmax=2880K; Pmax=100bar ...