Politechnika Warszawska - strona 700

Prawo Bolztmana - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Prawo Boltzmana (prawo rozkładu) - R - δ T4 R - Całkowita moc promieniowania; δ- Stała; T - Temperatura ...

Modele eksploatacji pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: modele eksploatacji pojazdów, modele prakseologiczne, prakseologiczny model systemu eksploatacji pojazdu, stany eksploatacyjne pojazdów, ogólny graf eksploatacyjny ...

Teoria eksploatacji

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Teoria eksploatacji, Grupy problemowe w teorii eksploatacji, Problemy optymalizacji struktury organizacyjnej systemu eksploatacji, Przykład badańcharakterystyki rzeczywistości eksploa...

Teoria eksploatacji-terminologia

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Teoria eksploatacji-terminologia, Pojęcia dotyczące obiektu eksploatacji, Pojęcia dotyczące obsługiwania obiektu, ...

Użytkowanie środków transportu

 • Politechnika Warszawska
 • Eksploatacja środków transportu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Użytkowanie środków transportu, System wahadłowy i wahadłowo-ciągły, System sztafetowy, system obwodowy...

Elementy akustyki

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Elementy akustyki (Fale dźwiękowe), Wielkości fizyczne opisujące dźwięk, Wielkości fizyczne opisujące dźwięk...

Kinematyka-prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Wzorce fizyczne - długość, Działania na wektorach , Wykresy dla ruchu jednostajnego, Kinematyczne równanie ruchu ...

Kwantowanie, zjawisko fotoelektryczne

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Kwantowanie, zjawisko fotoelektryczne, Fotony jako cząstki przekazujące pęd, Efekt Comptona, Fale prawdopodobieństwa ...

Pomiar długości fali świetlnej

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Pomiar długości fali świetlnej na podstawie interferencji w układzie optycznym do otrzymania pierścieni Newtona, obliczenia,...