Politechnika Warszawska - strona 699

Rozpuszczalność metodą syntetyczną - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ułamki molowe, skład molowy rozpuszczalnika, rozpuszczalność doskonała według założeń Malesińskiego, logarytm naturalny z rozp...

Rozpuszczalność metoda syntetyczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przybliżenie Schroedera, rozpuszczalność doskonała, rozpuszczalność w funkcji temperatury, ułamek molowy, opracowanie wyników....

Termodynamika techniczna i chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wilgotność względna powietrza, krzywe chłodzenia, ułamek molowy, temperatura zatrzymania, temperatura załamania....

Wyklad - termodynamika techniczna i chemiczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 273

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: spektroskopia, parametry charakteryzujące promienie świetlne, absorpcja, zasada nieoznaczoności Heisenberga, czas życia...

Funkcje Państwowego Monitoringu środowiska

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Podaj funkcje, jakie pełni Państwowy Monitoring Środowiska. gromadzenie, pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych o środowisku ...

Chemia nieorganiczna - klasyfikacja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: układ klasyfikacyjny, klasyfikacja tlenowych drobin siarki, klasyfikacja tlenowych drobin azotu, układ klasyfikacyjny drobin tworzonych przez tlen....

Transformacja macierzy sztywności

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: elementy izoparametryczne, równania równowagi elementy, macierz elementy, globalna macierz....

Główne fazy wytopu miedzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Główne fazy wytopu miedzi. prażenie rud siarczkowych (wzbogaconych), wytapianie kamienia miedziowego, otrzymywanie miedzi czarnej (surowej), rafinowanie miedzi czarnej. ...

Postulaty szczególnej teorii względności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 294

Postulaty szczególnej teorii względności. Prawa Fizyki są takie same we wszystkich układach odniesienia w inercjalnych i nie inercjalnych. Tylko należy je odpowiednio sformułować. ...